Přehled informačních portálů

Skills Panorama

Webový portál Skills Panorama, zaštítěný Evropskou komisí a spravovaným organizací Cedefop, je určený zejména tvůrcům politik při rozhodování v oblasti trhu práce a dovedností.

Jádrem celého portálu je nástroj pro průzkum dat. Jednoduše ovladatelný navigátor umožňuje procházet data z různých zdrojů, ať už dle jednotlivých indikátorů (sektorů, profesí nebo zemí) nebo přednastavených konfigurovatelných přehledů. Hlavními zásadami, jimiž se Skills Panorama řídí, je poskytování čistých, spolehlivých, otevřených a relevantních dat.

Pracovní trh a potřebné dovednosti se neustále vyvíjí. Webový portál Skills Panorama pomáhá udržovat přehled o nejnovějším vývoji, srovnávat jej s předchozími trendy a identifikovat nadcházející změny. Cílem portálu je zlepšování kapacity EU hodnotit a předvídat kvalifikační potřeby a zvyšování responsivity vzdělávacích systémů vůči potřebám trhu práce, která vede k souladu poptávky po kvalifikacích a jejich nabídky napříč Evropou.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit