Přehled informačních portálů

Národní úložiště šedé literatury

Co je to archiv šedé literatury? Najdete v něm Cílka i diplomové práce a texty z firemních školení.

Šedou literaturou je vše, co nebylo oficiálně publikováno a pochází přímo od vládních, akademických, obchodních či průmyslových institucí. Jedná se o elektronické či tištěné materiály, které neprošly standardním vydavatelským procesem a nejsou určeny k prodeji. V Národním úložišti šedé literatury (NUŠL) najdete čtyři sta tisíc záznamů, nejstarší z roku 1872.

NUŠL je provozován a spravován Národní technickou knihovnou v Praze a jeho předností je dlouhodobá a trvalá archivace. Na rozdíl od komerčních cloudů a úložišť nabízí jistotu, že bude k dispozici i příštím generacím badatelů. Katalog je rozdělen na autorské práce, firemní literaturu, propagační materiály či vysokoškolské práce. Instituce či firmy poskytují do NUŠL díla svých zaměstnanců. Nově je otevřena možnost vkládání materiálů přímo autory .

Z akademických prací lze nalézt přes sedmdesát jinak těžko dostupných článků či konferenčních výstupů Václava Cílka, vyhledávat lze ve více než čtyřiceti tisících dokumentů z olomoucké univerzity či skoro třiceti tisících materiálů z Jihočeské univerzity. Vyhledávat lze nejen podle autorů, ale též podle vedoucího práce, oponenta apod. V případě, že máte zájem pouze o materiály ihned dostupné v elektronické formě, vyhledávání lze omezit na hledání pouze v záznamech, které mají dostupný plný text veřejně bez omezení.” sděluje Petra Pejšová z Národní technické knihovny, která NUŠL provozuje.

Předností archivu je, že umožňuje uložení plných textů a doprovodných materiálů nebo přesměrování do původních úložišť. Toto přesměrování využívají především vysoké školy,” dodává koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání Tamara Kováčové z EDUinu.

NUŠL nabízí všem uživatelům bezplatný online přístup k informacím o šedé literatuře v ČR a svou činností zároveň usnadňuje povinné zveřejňování informací. NUŠL předává data do zahraničních databází včetně OpenAIRE, kam se povinně ukládají výstupy z projektů podpořených Evropskou unií. NUŠL je provozován Národní technickou knihovnou, která je členem Aliance pro otevřené vzdělávání.


Zdroj: Otevřené vzdělávání, leden 2017

Klíčová slova

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit