Revue DV

Jak na stáž? Odpovědí je Národní katalog stáží

Anna Nováková

Účetní, veterinář, architekt, skladník... zájemci mohou na stránkách www.narodnikatalogstazi.cz vybírat z pestré nabídky oborů napříč celou republikou. Pokud svou vysněnou práci nenajdou, mohou zkusit oslovit přímo firmu, ve které by chtěli nabrat zkušenosti, případně v budoucnu pracovat. Národní katalog stáží (dále NKS) slouží jako veřejně přístupná platforma pro setkávání uchazečů o stáž a poskytovatelů stáží, jejíž správcem je Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. NKS je výstupem projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, jehož cílem bylo zavedení inovativního způsobu dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách.

Co může stáž přinést stážistům?

Smyslem absolvování stáže je, aby si stážista prohloubil své kompetence, získal praktické dovednosti, odnesl si povědomí o aktuálním vývoji a trendech v daném oboru a to vše mu pomohlo ke konkurenceschopnosti na trhu práce. Někteří stážisté díky absolvované stáži našli rovnou nové zaměstnání, jako třeba paní Kateřina ze severních Čech, která nyní pracuje jako skladnice. „Stáž mi pomohla překonat frustraci ze ztráty zaměstnání a udržet si pracovní návyky. A dle slov personalistky byla právě účast na stáži to, co rozhodlo o mém přijetí do nového zaměstnání,“ potvrzuje Kateřina. „Získala jsem i několik nových přátel, už v průběhu stáže jsem se zaměstnanci firmy začala setkávat i mimo pracovní dobu,“ dodává.

Zatímco mnohým stáž pomohla při hledání práce, jiné zase inspirovala k založení vlastního businessu. „Na stáži jsem zjistila, že moje odvedená práce má svoji hodnotu a kvalitu. Zvedlo se mi sebevědomí a rozhodla jsem se začít podnikat,“ svěřuje se Anežka, vystudovaná architektka, jež po skončení školy nabírala bezmála půl roku zkušenosti
v architektonickém studiu v Liberci. Podobnou zkušenost má i maminka-samoživitelka Zdenka, jež po návratu z dlouhé mateřské dovolené nutně potřebovala sehnat práci. „Díky stáži jsem získala zajímavou, dobře placenou práci, kterou mohu z větší části dělat z domova. V to vše jsem ani nedoufala,“ přiznává.

Co motivuje firmy k vypsání nabídky stáže?

Národní katalog stáží je zajímavý i pro ty, kteří se rozhodli zapojit se do něj z druhé strany. Zaměstnavatelé si prostřednictvím stáže mohou vychovat zaměstnance přesně na míru. Mohou předat své cenné pracovní zkušenosti a vštípit první pracovní návyky absolventům, kteří ještě žádnou praxi nemají, ale také třeba odbourat zažité předsudky o těch dříve narozených, kteří mohou pracovnímu kolektivu i mnohé přinést. Jak potvrzují zaměstnanci lešenářské firmy z Olomouce: „V našem řemesle je těžké najít dobrého člověka. Měli jsme tu staršího pána, který byl velmi pracovitý. Docházelo k oboustrannému obohacování, protože my jsme mladší ročníky a spoustu věcí už děláme jinak. Stážista nám ukázal, jak jde věci řešit odlišně, což pro nás bylo přínosné,“ pochvaluje si šéf firmy David Cikryt. V neposlední řadě si firma může zdokonalit interní vzdělávací mechanismy a zaučit zaměstnance v oblasti mentoringu.

Jak NKS funguje?

Poskytovatelé stáží mohou prostřednictvím NKS zveřejnit nabídku stáže dle některé z dostupných šablon, k níž se následně mohou registrovaní uchazeči přihlásit. Poskytovatel musí být schopen vytvořit podmínky pro řádnou realizaci stáže v souladu se šablonou a rovněž zajistit kvalifikovaného mentora. Vypsané inzeráty – karty stáží nepodléhají schvalování ze strany Fondu dalšího vzdělávání, po vypsání jsou neprodleně zveřejněny.

Uchazeči o stáž mohou při výběru využít databázi více než 2 000 ověřených poskytovatelů stáží (tzn. poskytovatelů, kteří v rámci projektů Stáže ve firmách – vzdělávání praxí a Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2 řádně poskytli stáž) a získat tak praktické zkušenosti pod vedením odborníka v dané oblasti. Uchazeč musí splňovat podmínky uvedené v šabloně, kterou si zvolil, především úroveň vzdělání a jeho zaměření. Poskytovatel může z přihlášených uchazečů vybírat na základě informací, které o sobě uvedli v přihlášce, případně na základě osobního pohovoru.

Využívání NKS je zcela bezplatné. Poskytovatelům stáží / stážistům je k dispozici vzor dvoustranné smlouvy o zajištění stáže, který si mohou smluvní strany po vzájemné dohodě libovolně upravit.

NKS se skládá ze dvou hlavních částí:

  • on-line databáze poskytovatelů stáží,
  • katalog šablon (více než 160 šablon stáží – účetní, automechanik, grafik, kuchař atd.).

Šablona je základním rámcem stáže. Obsahuje nejdůležitější informace o stáži (popis pozice, délka stáže), cíl stáže, požadavky na stážistu i na poskytovatele stáže (včetně požadavků na mentora) a obecný výčet činností a zapojení mentora. Šablony stáží mají ve vymezení odborných kompetencí a měkkých dovedností úzkou vazbu na Národní soustavu povolání (NSP) a Národní soustavu kvalifikací (NSK).

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit