Revue DV

Využívání diagnostických metod v kariérovém poradenství aneb jaké jsou meze diverzity kariérových poradců

Kateřina Hašková

Zatímco v kariérovém poradenství na základních a středních školách jsou jasně popsané kompetence poradců (výchovní poradci, školní psychologové, pracovníci pedagogicko-psychologických poraden) v kariérovém poradenství pro dospělé zatím není vyžadována žádná specifická kvalifikace. Povolání Kariérový poradce sice najdeme v Národní soustavě povolání a jednotlivé typové pozice i v Národní soustavě kvalifikací, praxe však zatím nevyžaduje splnění tohoto kvalifikačního standardu pro poskytování služeb kariérového poradenství. Obdobně v personalistice se kvalifikační požadavky liší podle potřeb jednotlivých zaměstnavatelů. Jaké to s sebou nese důsledky, reflektovalo na konferenci zaměřené na psychodiagnostiku několik diskutujících.

Kariéroví poradci v České republice, často s rozdílným profesním backgroundem a rozličnou cestou ke svému povolání, jsou ve svém vzdělávání a profesním rozvoji odkázání většinou sami na sebe, na svůj úsudek, zájem a chuť a na možnosti, které se jim nabízejí. Mnohdy tak poradci využívají specifické mozaiky nástrojů, metod a přístupů, které jim pomohou k dosažení cíle (klienta). I ten se, podobně jako využívané nástroje, v kariérovém poradenství může lišit podle toho, z jakých principů poradce vychází: nalezení práce, úprava CV, zmapování kompetencí nebo prozkoumání možností ve světě práce jsou jen některé z možných cílů poradenství, které rovněž ovlivňují výběr používaných metod.

Na rozdíl od řady jiných evropských zemí, neexistuje v České republice studijní obor zaměřený na kariérové poradenství. Kariéroví poradci tak mají na jedné straně větší flexibilitu ve využívání metod a nástrojů, na druhou stranu často nedosáhnou na specifické kvalifikační požadavky některých metod (psychodiagnostiky). Druhou stranu mince tvoří také otázka aktuálnosti metod v rychle se měnícím světě práce či jejich kulturní relevantnost; pro srovnání je možné nahlédnout na recenzi Dotazníku volby povolání a plánování profesní kariéry v časopise Testfórum (Kašpárková, 2015).

Jaká je tedy role diagnostických metod v kariérovém poradenství? V čem spočívá jejich potenciál a limity? Jakým směrem by se měl ubírat další rozvoj diagnostických metod pro potřeby kariérových poradců a jejich klientů? Některé z těchto otázek padly na brněnské konferenci, jejich odpovědi však budou patrně kariéroví poradci hledat ještě v řade společných diskuzí a úvah.

Zdroje:

Kašpárková, L. (2015). Recenze dotazníku volby povolání a plánování profesní kariéry. TESTFÓRUM, 2015, č. 5, s. 30–35. Dostupné zde: http://testforum.cz/domains/testforum.cz/index.php/testforum/article/view/TF2015-5-37/33#.VkCp57cveM8 [Dostupnost ověřena dne 9. 11. 2015]

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit