Revue DV

Vzdělávání vězňů aneb „From Walls to Doors“

Pavla Fraňková

Ve dnech 30. září až 4. října 2015 se v Antwerpách v Belgii konala již 15. konference Evropské vězeňské vzdělávací asociace (EPEA – European Prison Education Association) pod záštitou belgické Vězeňské služby a Federálního ministerstva spravedlnosti ve spolupráci s Vlámskou vzdělávací asociací pro vězeňství (Klashback).Konference se účastnili i zástupci Fondu dalšího vzdělávání, kteří se v rámci projektu KOOPERACE zaměřují také na vzdělávání skupiny ohrožených sociálním vyloučením. Lidé ve výkonu a po výkonu trestu jsou její specifickou podskupinou. Tato skupina je z hlediska dalšího vzdělávání v ČR velmi opomíjena a právě pro ni členové projektového týmu hledali v zahraničí příklady dobré praxe.

Na konferenci se setkali vězeňští pedagogové, vychovatelé, odborníci z justice, politici, výzkumníci a další profesionálové, kteří se podílejí na rozvoji vzdělávání a odborné přípravy ve věznicích po celé Evropě. Měli zde možnost prodiskutovat konkrétní přístupy a společně řešit aktuální problémy.

Naprostá většina příspěvků dokazovala, že klasické školní vzdělávání ve věznicích nemá výrazný, či téměř žádný nápravně výchovný efekt. Řečníci se shodli na tom, že:

  • usazení vězňů do školních lavic nikam nevede
  • důležité je propojit vzdělávání s praxí
  • povinná dlouhodobá docházka je vždy lepší než krátké kurzy
  • klíčovou roli ve vzdělávání hraje „kouč“, který vězně motivuje

Proto se klade v posledních letech důraz na propojení odborného vzdělávání a práce, respektive vzdělávání vězňů v pracovních oborech s možností rekvalifikace či kvalifikace v řemeslech nebo administrativně technických profesích.

„FROM WALLS TO DOORS“

Velmi zajímavým příkladem dobré praxe byla zkušenost věznice v belgických Bruggách, kterou přednesl její ředitel Jurgen Van Poecke. Po deseti letech pokusů a omylů našli způsob, jak efektivně uchopit odborné vzdělávání ve věznici, jak změnit některé procesy a jak motivovat vězně i vězeňský personál.

532?key=8a99338519

Věznice Bruggy v Belgii, zdroj: www.rtl.fr

Uvnitř vězeňského komplexu v Bruggách byl v říjnu loňského roku odstartován pilotní projekt spolufinancovaný z ESF "From Walls to Doors" a v létě letošního roku úspěšně dokončen. Díky němu získalo 16 vybraných vězňů téměř roční vzdělání v oblasti stravování, certifikát platný i po opuštění věznice a možnost rovnou začít pracovat v kuchyni věznice, případně na svobodě. Patronem projektu se stala hvězda kuchařských show Geert Van Hecke (podobně jako Zdeněk Pohlreich u nás).

533?key=0157cf899c

Účastníci pilotního projektu From Walls to Doors, zdroj: klasbak.net

Tento projekt byl unikátní v tom, že spojil teorii s praxí, účastníci věděli, že jim zajistí platný certifikát a také pracovní místo. „Všimli jsme si, že jsou mnohem více motivovaní, než tady bývá zvykem“ říká ředitel věznice Poecke.

NIC SE NESTANE PŘES NOC

Výuka se skládala z pěti modulů – obsluha kuchyňské linky, teoretická přípravy v oblasti stravování, základní kuchařské postupy, příprava studené kuchyně a příprava teplých pokrmů. Obsahovala celkem 360 hodin výuky, v jednotlivých modulech účastníci rotovali.

Podle ředitele věznice Poeckeho bylo získání zájemců do kurzu poměrně obtížné, přestože je ve věznici 700 vězňů, v naprosté většině mužů. „Šlo nám především o zapojení mužů s delšími než pětiletými tresty, jejich návrat do společnosti bývá velmi těžký. Znamenalo to chodit od dveří ke dveřím a trpělivě vysvětlovat, co to bude obnášet a co jim to může přinést“. Všichni účastníci museli být pečlivě prověřeni. Jednalo se o práci ve skupině, navíc v kuchyni, kde se používají nože.

Hvězda kuchařských show Geert Van Hoecke přišel do věznice několikrát v průběhu projektu, na začátku udělal pro účastníky neformální grilovací párty a předvedl, co umí. „Má obrovské charisma a pochopení, dodal účastníkům energii i odvahu a byl nepochybně dalším podnětem, proč vytrvat“, říká projektová manažerka Sonja Saelaert.

534?key=9acb146c9d

Hvězda kuchařských show Geert Van Hoecke, zdroj: klasbak.net

Po skončení kurzu obdržel každý účastník stejný Certifikát pro zaměstnance ve stravování, který je v Belgii platným a univerzálním certifikátem pro pracovníky v gastronomii. Tento certifikát opravňuje držitele ke kvalifikované práci v kuchyních nemocnic či pečovatelských zařízení.

Spokojenost s celým kurzem potvrzuje Johnny, jeden z vězňů, který se projektu účastnil. „Já sám jsem kdysi pracoval v kuchyni, ale teprve tady jsem získal ty správné základy. Taky jsme si sedli s partou a udělali jsme během toho roku velký pokrok. Pomáhali jsme si navzájem. A s certifikátem mám hned něco ve svých rukou, když vyjdu ven. Kromě toho mi dny ve vězení utíkaly daleko rychleji. Od rána až do oběda jsem byl na nohou, při obědě jsem viděl výsledky své práce i to, že všem chutná. To vám dá uspokojení, že zvládnete na svobodě cokoli“.

BUDOUCNOST

Věznice v Bruggách navázala spolupráci se vzdělávacím konsorciem Werbros, které se skládá z Centra pro základní vzdělávání a devíti center pro vzdělávání dospělých. Toto konsorcium se snaží napojit absolventy kurzu na potenciální zaměstnavatele. Rovněž usiluje o to, aby se i další věznice poučily z tohoto pozitivního příkladu a mohly využívat podobné programy. Rovněž připravuje manuál, které typy vězňů je možné zapojit do jakých typů programů. Tyto nemusí být omezené pouze na kuchyně. Další projekty se rýsují v oblasti údržby parků a zeleně, kde bude rovněž možné vězně zaměstnat již přímo ve věznici bez nutnosti vstupu dalších podnikatelských subjektů. Takové pojetí praktického vzdělávání by jistě mohlo být dobrou inspirací i pro vzdělávání této cílové skupiny u nás.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit