Revue DV

Švýcarská kvalita ve vzdělávání

Erika Konupčíková

Již mnoho slov, a vesměs rozumných, bylo napsáno na podporu ratingu vzdělávacích institucí. Zvláště proto, že se od ratingu očekává pozitivní dopad na kvalitu v dalším vzdělávání. Podívejme se proto na význam ratingového systému pro kvalitu vzdělávání v zemi, která je kvalitou proslulá.

Jak tedy funguje certifikace eduQua?

EduQua je švýcarská známka kvality zaměřená na další vzdělávání, která přináší institucím nejen pozitivní image a značnou konkurenční výhodu v očích klientů, ale naleznou v ní také možnost zlepšení v řízení kvality a zefektivnění procesů ve své firmě.

Známka kvality eduQua byla vyvinuta v roce 2000 spoluprací několika státních a neziskových institucí: Státního sekretariátu pro hospodářské záležitosti (SECO), Státního sekretariátu pro odborné vzdělávání a technologie (BBT), Švýcarské konference odborného vzdělávání (DBK) a Švýcarské federace pro vzdělávání dospělých (SVEB). Díky tomu se tato značka kvality stala nejrozšířenější a nejznámější pro poskytovatele dalšího vzdělávání ve Švýcarsku. Administrace certifikace a udělování známky kvality řídí Švýcarská federace pro vzdělávání dospělých (SVEB), což je zastřešující asociace (profesní komora) pro poskytovatele dalšího vzdělávání a je prováděna prostřednictvím sedmi certifikačních subjektů v regionech. Tyto subjekty se zabývají certifikací, nejsou to poskytovatele vzdělávání. V uplynulých 15 letech si známka vybudovala renomé na trhu se vzděláváním dospělých a je respektovanou značkou pro kvalitu mezi poskytovateli vzdělávacích služeb v celém Švýcarsku.

Certifikace se primárně zaměřuje na transparentnost vzdělávací nabídky, tak aby docházelo ke zlepšování služeb pro zákazníky. Dále na podporu kontinuální optimalizace procesů v institucích a vytvoření základů pro výběrová řízení a státní zakázky v oblasti dalšího vzdělávání. Standardy jsou také pravidelně ověřovány a průběžně rozvíjeny. Certifikace je otevřená pro všechny instituce působící v oblasti dalšího vzdělávání nebo tzv. catch-up vzdělávání (vzdělávání pro dospělé, navracející se do formálního systému škol) a je financována podle velikosti instituce.

Přijetím certifikace se poskytovatel zavazuje neustále udržovat kvalitu poskytovaných vzdělávacích služeb, pravidelně ji vyhodnocovat a rozvíjet.

EduQua-certifikát je platný po dobu tří let a poté je možné jej obnovit. Kromě toho probíhá každoročně průběžný audit, který posuzuje, zda se instituce snaží minimální standardy udržovat na dosažené úrovni a dále pracuje na zlepšení kvality. V některých případech může také průběžný audit ukázat, že certifikát je nutné odejmout nebo se naopak jeho platnost může prodloužit.

Instituce, které již získaly a realizovaly audity u jiných systémů řízení jakosti, nejsou automaticky oprávněny získat eduQua certifikát, ale musí projít specifickým eduQua certifikačním řízením u jedné z certifikačních agentur.

Požadavky na kvalitu řízení systémů jsou:

  • Procesně orientované: V hledáčku jsou základní procesy pro poskytování služeb v oblasti vzdělávání dospělých
  • Zákaznicky orientované: Všech 22 standardů certifikace odráží pohled zákazníků
  • Orientované na andragogickou odbornost: Základní principy andragogické intervence jsou hodnoceny ve vývoji, provádění a evaluaci vzdělávacích akcí.
  • Orientované na evaluaci: Systematický rozvoj kvality prostřednictvím sebehodnocení a certifikace.

V následujících 6 kritériích se skrývá 22 standardů, které jsou detailně popsány v uživatelském manuálu, včetně dokladování a ověřování daných kritérií. Čtyři z nich jsou přímo zaměřeny na potřeby zákazníků a jejich spokojenost, zbývající dvě zdůrazňují management a kontrolu kvality celé organizace.

Přehled kritérií eduQua:

759?key=d89966785d

Zdroj: autorka dle uživatelského manuálu dostupného na http://www.eduqua.ch/pdf/eduQua_Manual_2012.pdf

Spokojenost se systémem ověřování kvality, s certifikačním procesem a vybranou certifikační institucí je ověřována u všech nově certifikovaných institucí. Šetření byla kontinuálně prováděna od roku 2002 a poslední je naplánováno na letošní rok.

Většina institucí ve Švýcarsku se podle průzkumu na certifikaci dívá pozitivně, stejně jako pozitivně hodnotí úroveň standardů kvality a jejich ověřování. Tři čtvrtiny respondentů považují proces za udržitelný a potřebný.

Jak se tedy z tohoto příkladu můžeme poučit?

· Jednotlivá kritéria a nastavení systému je možné vypracovat ve spolupráci státních i nestátních organizací.

· Systém je ovšem nutno implementovat do legislativy (např. výběrových řízení) – to je úkol státních institucí.

· Správně nastavený systém lze uplatnit na menší i větší instituce.

· Provozování systému je finančně udržitelné, ale pouze tehdy, pokud je akceptován na trhu.

· Není nutné mít jediný certifikační úřad, ale orgán monitorující kvalitu certifikačních agentur je nezbytný.


Zdroje: eduQua, 2005 [online]. Zurich: eduQua Agency [cit. 30.8.2015]. Dostupné z: http://www.eduqua.ch/002alc_01_en.htm

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit

Eva Síkorová

Se zájmem jsem si přečetla článek paní Konupčíkové. O to s větším zájmem, protože jsem vedla v letech 2006 až 2008 projekt Kvalita v dalším vzdělávání. Mimochodem, systém ověřování kvality dalšího vzdělávání v ČR navrhovaný tímto projektem byl do značné míry inspirován právě švýcarským systémem. Možná by další čtenáře zajímal výstup z tohoto projektu, kterým mimo jiné byla benchmarková studie Přístupy ke kvalitě dalšího profesního vzdělávání v zemích Evropy. Pokusím se ji, se souhlasem provozovatele webu, uložit mezi publikace.

0 18.12.2015 09:17