Revue DV

(Ne)kvalita ve vzdělávání dospělých - Výběr vzdělávací instituce

Mgr. Jana Brabcová


Článek navazuje na příspěvek (Ne)kvalita ve vzdělávání dospělých.


Dle rejstříku evidovaných živností pod souhrnným názvem "mimoškolní vzdělávání" dohledáme v České republice cca 40.000 subjektů. Odhady těch, kteří živnost skutečně provozují, se blíží cca ke čtvrtině. Jak z takového množství vybrat tu vzdělávací instituci, která je ta pravá pro podnik či jednotlivce?

Často rozhoduje hledisko místní příslušnosti - kdo to dělá u nás v kraji - s vědomím, že vzdálenější školitelé si napočítají dražší dopravu. Další běžné hledisko je - kdo to dělá nejlíp nebo je v oboru nejznámější? Tato dvě hlediska laikovi často splývají, často vítězí lektoři či instituce, které mají dobrý marketing a jsou vidět na těch správných místech - na webech, na konferencích, v časopisech odebíraných cílovou skupinou…

A dalším hlediskem bývá cena - ať už se hledá cena nejnižší jako jediné "spravedlivé" kritérium při plnění zakázek s podporou evropských dotací, nebo naopak podle ceny odhadujeme, že když je to tak drahé, tak to asi za to musí stát!

Stará česká moudrost říká "na každého někdo narost", což se dá v našem případě vyložit i tak, že každý zákazník má své specifické potřeby a ne každá vzdělávací instituce, byť sebelepší, je schopna jim vyhovět, už třeba jen tím, že si "nesedne" lektor s publikem.

Kde začít při výběru vzdělavatele?

Nejprve si musíme udělat analýzu vlastních vzdělávacích potřeb či v případě podniku potřeb určité skupiny pracovníků. Tedy CO jim dělá problém a návrh řešení z oblasti vzdělávání, které jej sanuje. Například - hádají se lidé ve výrobě, tím je výroba méně efektivní a dochází ke snížení produktivity. Než začneme ordinovat řešení, ptejme se nejprve, PROČ se hádají. Mají mezi sebou nevyřízené osobní spory? Neznají přesně své kompetence? Mají příliš napnuté normy a nedokáží je plnit? Parazituje někdo v týmu na práci ostatních? Neumí si zorganizovat práci? Chybí jim nějaká dovednost či znalost, kterou může školení doplnit?

Nebo jde o stres vzniklý ze špatného nastavení smluv s odběrateli, kteří tlačí firmu k výrobě "just in time" a k dodávkám pár hodin po objednávce? Tady musí poměrně přesně zafungovat nejen analýza situace, ale především dobrá znalost prostředí i lidí, kterou musí mít ten, kdo "ordinuje" jako řešení problému školení. Musí přesně vědět, čeho chce dosáhnout a jakým způsobem. To vůbec není jednoduché.

Řešením v takovéto situaci totiž může být školení vedoucích týmů v plánování, komunikaci, vedení lidí či v oblasti LEAN, stejně tak dobře jako rozvoj inovací či změna smluv s odběrateli. Řešením ale může být i postih parazitního chování jedinců či zcela jiná organizace práce ve výrobě, tedy nikoli školení!

Pokud už ale k rozhodnutí o školení dojde, dejme tomu, že máme jasné TÉMA a VZDĚLÁVACÍ CÍL. Víme, co chceme školit, proč právě toto téma a máme jasno, jakou změnu má školení vyvolat (uplatnění znalosti či dovednosti v praxi, změna postoje k problému apod.) To je popis situace, který by se případný školitel měl dozvědět hned na začátku.

Kde ho ale najdeme?

Papa Google je všemocný rádce, takže už po pár minutách na internetu budeme mít hezkou řádku potenciálních institucí k výběru. Tedy těch, které zvládly SEO optimalizaci a nacházejí se na prvních několika stránkách či odkazech, protože uživatel internetu většinou nemá dost trpělivosti projít víc. To ale nic neříká o kvalitě dané instituce a její práci.

Dobrá, podíváme se na nějaké weby profesních sdružení (např. www.aivd.cz), které by mohly shromažďovat určitý výběr těch lepších (snad). Případně prohlédneme odborné weby (www.dzs.cz/epale, www.koopolis.cz), blogy k tématu či profesní média.

Pak pro jistotu zavoláme o referenci kolegům personalistům do spřátelených firem, aby doporučili, koho už vyzkoušeli s dobrým výsledkem a naopak varovali před možným průšvihem (neboť jedno špatné školení demotivuje lidi nadlouho a nechuť ke školení přetrvává). Je důležité také vědět, co účastníci z referenčních školení oceňovali, protože "spokojenost" je velmi široký pojem a může také znamenat, že lektor byl vlídný, pustil účastníky o hodinu dřív domů a jídlo chutnalo…

Můžeme také vypsat výběrové řízení s vlastními parametry a zveřejnit ho na vlastním webu nebo na serverech, kde se o zakázku soutěží. Tady je zapotřebí si uvědomit, že cena by neměla být jediné či hlavní kritérium. Samozřejmě, že důležitý je lektor a jeho kompatibilita s účastníky školení (například s největší pečlivostí vybraný vysokoškolský učitel pro mistry bývá obtížně stravitelný kvůli odlišnému slovníku i způsobu provedení kurzu, přestože tématu skvěle rozumí a napsal o něm několik knih), důležitá je ale i komunikace vzdělávací instituce před akcí, předkládané výukové materiály, schopnost realizovat podobné zakázky a zkušenosti z předchozích realizací. Velmi důležitá je i administrativní zdatnost instituce, protože pokud nebudeme mít "papíry" v pořádku, možná kvůli špatně vyplněným prezenčkám nedostaneme slíbenou dotaci z ESF či budeme mít spoustu starostí se správnou fakturací nebo dohnáním podpisu lektora na evidenčním listu výuky.

Pro inspiraci lze nahlédnout na Rating jako klíčové kritérium hodnocení kvality vzdělávacích institucí, kde je popsán rating vzdělávacích institucí a kritéria, která dle odborníků dobře popisují to, co napomáhá kvalitě a úspěchu školení.

Ve výsledku budeme mít nejprve jakýsi "long list" vzdělávacích institucí, které můžeme oslovit s poptávkou a uvidíme, jak zareagují. Snažme se poměrně přesně specifikovat, co potřebujeme a jaký problém řešíme (a kam chceme dojít), abychom byli schopni nabídky porovnat. Dejme ale vzdělávací instituci i šanci nabídnout, co ona považuje za řešení daného problému. (Jasně, že součástí poptávky budou základní informace o pracovních pozicích účastníků, jejich počtu, předpokládaném rozsahu školení, místu školení - v našich či jiných prostorách, zda požadujeme zajištění občerstvení, ubytování, nabídku vhodných externích lokalit apod.)

Už sama nabídka a proces komunikace se vzdělávací institucí napoví, jestli si budeme rozumět. Jakmile začne něco v procesu přípravy skřípat, můžeme se podobných problémů (komunikační šumy, dlouhé prodlevy) dočkat i později, kdy už nebudeme moci ze situace vycouvat.

Z nabídek vytvoříme "short list" - tedy seznam institucí, které oslovíme například pro osobní představení nabídky či ukázkovou hodinu.

A tady už je na místě vyhodnotit, kdo nám vyhovuje nejlépe. Nebojme se dát i na své pocity, budeme muset spolupracovat, a tedy bychom měli vzít v úvahu i "chemii".

A jak je to s cenou?

Může se stát, že se kloníme k výběru instituce, která je na naše poměry dost drahá. Zkusme vyjednat podmínky, za kterých se dostaneme k cenově výhodnější nabídce. Nestyďme se komunikovat své přání realizovat s vybraným dodavatelem, ale za lepší cenu. Vyjednávejme, vyplatí se to! Někdy se podaří třeba kumulovat školicí dny či domluvit jinou formu školících podkladů, což zlevní náklady dodavatele i výslednou cenu - a přesto dostaneme to, co s nejlepším svědomím můžeme předložit účastníkům školení.

Měli bychom se na cenu podívat i z druhé strany - pokud se rozhodneme pro někoho levnějšího, neproděláme někde jinde? Neztratíme tolik potřebnou motivaci lidí či vlastní čas při administraci s někým, s kým si ne zcela rozumíme? Na kolik si ceníme vlastní čas a čas účastníků ve školení? Opravdu je cena školení ten největší výdaj?

Že je to složité a stojí to spoustu úsilí? Také na to můžeme jít úplně jinak - byli jsme na školení, které se nám líbilo, a chceme ho zprostředkovat kolegům. Nebo máme velmi silnou intuici, že právě s tímto a ne jiným dodavatelem budeme nejspokojenější. I tato cesta je možná a někdy vede k cíli. Zkusme to. Ale preventivně udělejme objednávku na jednu realizaci - a pak ji spolu s naším týmem vyhodnoťme. Opatrnost je na místě.


Mgr. Jana Brabcová

jednatelka Grafia, spol. s r.o.
prezidentka AIVD ČR


Příspěvky ze série:

(Ne)kvalita ve vzdělávání dospělých

Výběr vzdělávací instituce

Dialog se vzdělávací institucí a příprava akce

Průběh vzdělávací akce

Měření výsledků po vzdělávací akci

Revize výsledků, následné akce

Shrnutí kroků ke kvalitě

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit