Revue DV

Vítejte v KOOPOLIS!

Jolana Blažíčková

Oblast DPV je možné v současné době přirovnat ke změti informací. Existující poznatky a informace bývají nepřehledné a zatím nepříliš dobře koordinované a tříděné. Základem úspěšného uchopení jakékoliv oblasti veřejné politiky jsou relevantní informace o ní, tzv. „evidence-based“ politika založená na faktech a závislá na dostatku kvalitních informací a fundovanou prací s nimi. Jako optimální řešení situace se jeví zavedení relevantních prvků znalostního managementu do tvorby a realizace politiky v oblasti DPV v ČR.

Právě spuštěná Znalostní báze KOOPOLIS představuje klíčový nástroj tohoto řešení – je to místo, které nabízí sdílení znalostí napříč aktéry DV a dává jim možnost pracovat s nimi dle vlastního uvážení.

Tato webová platforma slouží ke shromažďování, utřídění a sdílení informací z oblasti dalšího vzdělávání a je určená pro všechny profesionály v této oblasti - pracovníky služeb zaměstnanosti, vzdělávací instituce a školy, neziskové organizace, zaměstnavatele či univerzity.

Nabízí Vám nejen jednotné, aktuální a relevantní informace pro budování, správu a rozvoj systému. Podstatnější je sdílení, které přináší vysokou přidanou hodnotu všem realizovaným aktivitám. Umožňuje využívání téhož pro různé, ale na sebe navazující činnosti v rámci DV, sdílení nejlepší praxe, osvědčených postupů, metodik, stejně jako názorů na systém jako celek i jeho jednotlivé atributy a prvky.

Celá platforma vznikala ve spolupráci se zástupci uživatelských skupin, kteří vytvářeli její strukturu i obsah a společně si kladli otázky, které vedly ke společnému řešení.

Míváte někdy pocit, že je informací příliš, a nevíte, které jsou důležité a které ne nebo že se v informacích ztrácíte? Jste si jistí, že jste se s podobnou situací už aspoň jednou setkali, že už jste tento problém někdy řešili a hledáte po šanonech, kde by to mohlo být? Zjišťujete, že s odchodem kolegy zmizela i řešení některých problémů, že něco fungovalo super a najednou to nejde? Ptáte se občas sami sebe, proč se opakovaně realizují projekty na stejná témata?

A teď je tu Koopolis, kde najdete například:

  • Informace o klíčových institucích hrajících roli v systému dalšího vzdělávání v ČR – co dělají, jakou službu či činnost realizují, jaký mají vliv na systém
  • Informace o zásadních nástrojích, které vytvářejí, regulují či podporují systém DV
  • Statistiky, analýzy, výzkumy, která jsou v DV k užitku
  • Zajímavé portály související s vaší prací
  • Legislativní dokumenty platné či chystané k revizi, jaké nové úpravy vás čekají a čeho se budou týkat
  • Kontakt na kolegu odborníka na dané téma, které vás zajímá
  • Možnost zeptat se odborníků na něco, co vás zajímá nebo vám není jasné
  • Informace o zajímavé akci v dostatečném předstihu

Důležitou funkcí celé báze a také její významnou přidanou hodnotou je kvalitní a rychlé vyhledávání díky propracovanému systému klíčových slov. Pro lepší orientaci a ilustraci možností budou postupně zpracovány modelové příklady využití, například se můžeme poučit z dobré praxe v regionu.

A ještě odpověď na častou otázku k názvu portálu.

Vrátili jsme se do antického Řecka, kde jste se mohli s POLIS. Byla to obec, kterou tvořila komunita se společnými zájmy, sdílela společné zdroje a vytvářela společnou budoucnost. A to chceme i my všichni – vytvořit společně efektivní systém DV v ČR.

Tak vítejte v KOOPOLIS!

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit