Revue DV

Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost od profesního k zájmovému vzdělávání seniorů

Lenka Klímová

http://www.sskolemb.cz/cs/horni-menu/univerzita-3-veku/konference-vzdelavani-3-veku-prilezitost-pro-spolecnost.html

Rok vydání: 2016

Již 4. ročník odborné konference zaměřené na vzdělávání seniorů „Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost od profesního k zájmovému vzdělávání seniorů“ se uskutečnil 17. února 2016 ve Vzdělávacím centru Na Karmeli v Mladé Boleslavi.

Vlastní konferenci předcházelo slavnostní představení a tisková konference, kterou pořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za odborné podpory Služby škole MB, z. s., Mladoboleslavské univerzity 3. věku a AIVD ČR, z.s. v Senátu PČR 2. února 2016.

Program byl opravdu pestrý. Vedle domácích odborníků vystoupili i zahraniční řečníci včetně doktora Francesca Barbabelly.

Součástí konference byl i odborný seminář PŘÍPRAVA NA STÁRNUTÍ ZAMĚSTNANCŮ VE FIRMÁCH:

  • Úspěšný pracovní život v každém věku, Mgr. Ilona Štorová — Age Management, z. s., RNDr. Bohumil Pokorný, CSc. — Age Management, z. s.
  • Dnes zaměstnanec, zítra aktivní senior (role odpovědného zaměstnavatele), Ing. Pavel Puff — skupina ČEZ, a. s.
  • Quo vadis Husákovy děti aneb stárnutí generace třicátníků, Mgr. Jaroslav Páviš — Witte, s. r. o., Nejdek

Konference se mi líbila. Přinesla mi mnoho odborných znalostí i inspiraci. Vystoupili na ní zajímaví hosté a každý si jistě odnášel spoustu odborných informací, a to jak z prezentací, tak ze společných diskuzí.


Prezentace z jednotlivých příspěvků můžete shlédnout na uvedeném odkazu.

Přílohy

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit