Revue DV

Sdílením člověk nic neztrácí, naopak…

Jolana Blažíčková

Podpora a rozvoj dalšího vzdělávání je dnes akutním společenským i veřejným zájmem. Díky demografickému vývoji i vysoké flexibilitě požadavků trhu práce je nezbytné věnovat vzdělávání dospělých významnější pozornost. Je to jediná možná cesta, jak udržovat a rozvíjet kvalifikovanou pracovní sílu pro konkurenceschopnou ekonomiku. Řada opatření byla přijata, další kroky se realizují nebo připravují. Jedním z nich je i projekt Kooperace, jehož cílem je zavést prvky znalostního managementu do tvorby a realizace politiky v oblasti dalšího vzdělávání v České republice. A to cestou vytvoření a využívání Znalostní báze KOOPOLIS, která vznikla v rámci projektu Kooperace ve Fondu dalšího vzdělávání. Oslovili jsme jeho ředitele, pana Miroslava Procházku, souvislosti se spuštěním Koopolis:

Hlavním cílem KOOOPOLIS je propojit informačně i komunikačně klíčové aktéry DV. Je to vůbec možné?

Jakási reklama na nás svého času pokřikovala „Nic není nemožné!“, což v obrácené dikci říká, že všechno je možné. To si myslím i já, nejdůležitější je chtít. Otázkou spíše je, zda a jak dobře se nám to podaří. Já věřím, že ano. A jsem rád, že právě FDV se o to pokouší.

V čem vidíte sílu i bariéry tohoto propojení?

Jako malí jsme říkali: „bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic“. A v tom je ta síla. Když se opravdu klíčové aktéry podaří propojit, můžeme společně hledat a nalézat řešení konkrétních problémů, ušetříme čas i energii při hledání informací a při komunikaci. Bariéry? Musíme ostatní přesvědčit, že sdílením nic neztrácejí, ale naopak získávají.

Proč se odborníci na vzdělávání obávají slova sdílení?

Myslíte, že je tomu tak? Asi jak kteří, to jsou ty hlavní bariéry z předchozí otázky. Ale nemyslím, že by to byl obecný postoj právě odborníků na vzdělávání. Samozřejmě, že názory a postoje se mohou lišit. Ale právě, když tyto rozdílné názory a postoje budeme sdílet, tak se můžeme lépe pochopit a najít to společné.

Můžeme udělat něco, aby to bylo jinak?

Tak to je přece jasné: vybudovat skvělou Koopolis! A nepřestávat komunikovat.

Co byste popřál KOOPOLIS do začátku?

Asi hlavně vytrvalost. Docela určitě nepůjde vše jako po másle, ale nesmíme se nechat odradit dílčími neúspěchy, odmítáním, nezájmem. Vydržte!

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit