Revue DV

KOOPOLIS ŽIVĚ: Jaké jsou možnosti rozvoje a uplatnění kariérových poradců?

Alice Müllerová

Ve středu 8. června 2016 se ve Fondu dalšího vzdělávání konalo diskusní setkání KOOPOLIS ŽIVĚ u příležitosti mezinárodního Dne rozvoje a vzdělávání dospělých. Článek shrnuje diskuzi, která se v průběhu této akce konala.

Diskuze se zúčastnili zástupci FDV, NÚV, vzdělávacích organizací, koučové i poradci. Téma, které jsme diskutovali, bylo inspirované současným vývojem v oblasti kariérového poradenství u nás i v zahraniční. Úloha kariérového poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti roste na významu, a vlády jednotlivých zemí hledají cesty, jak podpořit kvalitu těchto služeb a jejich dostupnost pro klienty v průběhu celé vzdělávací a profesní dráhy. Vzdělávání kariérových poradců je jednou z podmínek rozvoje systému a profesionalizace těchto služeb. Dostupnost služeb je také závislá na rozmanitosti poskytovaných služeb a různosti rolí, ve kterých se poradci uplatňují. Tento fakt je dobře viditelný ve výstupech projektu NICE, který na základě výzkumu studijních oborů zaměřených na kariérové poradenství na evropských univerzitách formuloval role, které tvoří základ profesionality kariérového poradce. V České republice je profese kariérového poradce zakotvena v Národní soustavě povolání (popis základních činností a 4 typové pozice) a v Národní soustavě kvalifikací (popis kvalifikačních a hodnotících standardů pro 3 typové pozice – kariérový poradce pro zaměstnanost, kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu a kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel).

V naší diskuzi jsme se zaměřili na to, jak vnímají jednotliví diskutující možnosti rozvoje a uplatnění kariérových poradců u nás, případně jaké jsou jejich další potřeby. Ukázalo se, že je stále mnoho nejasností v tom, co tato profese obnáší, kdo a kde jí vykonává. Opět se objevilo téma rozdílů mezi koučinkem a poradenstvím. Jedním z doporučení bylo, že je potřeba tuto profesi jasně vymezit, podpořit na úrovni systému (včetně legislativního vymezení profese) a nastavit základní parametry kvality. Je potřeba dbát na pověst a profesionalitu tohoto oboru, a k tomu jistá regulace (např. formou certifikace) může výrazně pomoci.

Současně však diskutující jednoznačně vyzdvihli úlohu samotných poradců, kteří by měli vykonávat tlak na tvůrce politik, měli by mít schopnost se sdružovat a srozumitelně formulovat význam kariérového poradenství, což je také náplní jedné role kariérového poradce dle výše zmíněného projektu NICE. Teprve pak je možné provádět kampaně směrem k veřejnosti a podpořit využívání těchto služeb i u těch skupin, pro které je zatím poradenství nedostupné či nesrozumitelné. Co se týče prestiže tohoto oboru, je plně v rukou poradců dále se vzdělávat, využívat příležitostí, které se nabízejí – v tomto ohledu vítají současnou rozmanitost vzdělávacích příležitostí, ale uvítali by i systematické vzdělávání, včetně vzniku vysokoškolského oboru, který by výrazně přispěl k profesionalizaci kariérového poradenství.

Z diskuze bylo patrné, že kariérové poradenství má velký potenciál a mnozí odborníci (např. z řad koučů) v něm vidí perspektivu svého dalšího profesního rozvoje.

Jaký je Váš názor na oblast kariérového poradenství? Podělte se o své zkušenosti v sekci Fórum, kde pro registované uživatele probíhá diskuse Výzva pro kariérové poradce.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit