Revue DV

KOOPOLIS ŽIVĚ: Oslava Dne rozvoje a vzdělávání dospělých

Jana Kotrbová

Jedním z cílů Fondu dalšího vzdělávání a platformy Koopolis je podporovat spolupráci expertů z různých oblastí dalšího vzdělávání (DV) a iniciovat odbornou diskusi na aktuální klíčová témata. V tomto snažení nezůstáváme pouze online, ale vytváříme také příležitosti k osobnímu setkávání, navazování partnerství a sdílení zkušeností.

Jednou z těchto příležitostí bylo první diskusní setkání KOOPOLIS ŽIVĚ, které se konalo ve středu 8. června 2016 u příležitosti mezinárodního Dne rozvoje a vzdělávání dospělých. Účastníkům jsme zde nabídli deset diskusních témat, z nichž si mohli podle svých preferencí vybrat.

Celá akce se těšila vysokému zájmu účastníků z řad odborné veřejnosti. Vzhledem k úspěšnosti a ke kladným ohlasům plánujeme podobná diskusní setkání opakovat vícekrát ročně. Můžete se podívat na fotky z celého setkání.

1503?key=c2649a4c9d

Moderátoři jednotlivých témat připravili krátká shrnutí svých diskusí. Vzhledem k tomu, že mnohá témata nebylo možné vzhledem k omezenému času prodiskutovat v celé šíři, otevíráme pro vás možnost se k nim vyjádřit na Koopolis v sekci Fórum, kde můžete, pokud jste registrovaní, v diskusi pokračovat.

Shrnutí diskutovaných témat:

Ivana Sládková připravila shrnutí vybraných doporučení k tématu Jak rozvíjet svou kreativitu a flexibilitu? Na Koopolis také pokračuje diskuse k tématu Jaké příležitosti přinášejí rozvojové trendy pro vzdělávání?

Téma Jaký vliv má rozvoj (digitálních) technologií na vzdělávání a práci, moderoval Jan Holeček, k dispozici je inspirativní prezentace daného tématu s možností vrátit se k němu ve Fóru.

Téma Jaké existují možnosti rozvoje a uplatnění kariérových poradců/koučů? rozvíjela diskuse vedená Alicí Müllerovou, hlavní závěry najdete v článku v sekci Revue DV. K tématu kariérového poradenství je dlouhodobě otevřená diskuse ve Fóru pod názvem Výzva pro kariérové poradce. O svůj profesní příběh a cestu ke kariérovému poradenství se na Koopolis podělili vedle Alice i další odborníci. Podobné téma rozvíjela i skupina moderovaná Danou Kodešovou Kariérové poradenství, koučing, mentoring – kdo se v tom má vyznat?

Milada Stalker a Dana Kodešová se věnovaly i tématu Rámec kvalifikací a soustava kvalifikací – jaký je mezi nimi rozdíl? Milada Stalker shrnula hlavní závěry diskuse a bude ráda za připomínky ostatních účastníků.

Shrnutí diskusních témat Stárnutí jako příležitost pro vzdělávání a Vzájemné učení se a inspirace jako trend dalšího rozvoje vzdělávání, které moderoval Jan Dobeš společně s Lenkou Klímovou, najdete v příloze.

Hlavní myšlenky, které zazněly na diskusi Co je to ta skutečná kvalita ve vzdělávání dospělých? přináší článek Tomáše Langera.

Děkujeme všem účastníkům za inspirativní setkání.


Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit