Revue DV

Nejvýznamnější konference z oblasti HR a vzdělávání na 2. pololetí 2016

Tomáš Langer

RECRUITMENT WORKSHOP: HRAJEME O NOVOU GENERACI RECRUITMENTU

Asociace poskytovatelů personálních služeb / www.apps.cz

9. 9. 2016 / Praha

Cílová skupina: personální ředitelé, HR manažeři, zástupci agentur práce

Cíl: Leadership je nutný ve sportu i v byznysu. Pokud se obklopíme skutečnými leadery, můžeme být o krok napřed. Vytvářejme úspěšné týmy a naslouchejme lidem. Využívejme moderní technologie i lokální aplikace, které mění náš svět i naši práci. Zavítáte na exkurzi do světa čtení emocí psychologa Jana Ženatého. O tom, jak ještě lépe motivovat sebe a ostatní k těm nejlepším výkonům se dozvíte od osobního kouče a hokejového trenéra Mariana Jelínka. Ten, kdo má rád analýzy a data spojená s aktuální situací na trhu práce, se jistě bude těšit na novinky od Tomáše Dombrovského z LMC. O přehled nejnovějších technologií z oblasti recruitmentu a HR se podělí Zdeněk Bajer z Datacruit. APPS představí člen boardu Milan Novák.

________________________________________

PRÁVNÍ ASPEKTY MONITOROVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Petr Otáhal, a. s. / www.petrotahal.cz

13. a 20. 9. 2016 / Olomouc a Ostrava

Cílová skupina: personální ředitelé, HR manažeři, TOP manažeři

Cíl: Cílem setkání bude seznámení s právními pochybeními monitorování zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí ESLP a rozhodování českých soudů. Na jedné straně stojí právo zaměstnavatele na ochranu jeho vlastnictví, na straně druhé pak právo zaměstnance na ochranu osobnosti a jeho soukromí. Zaměstnavatelé prohrávají spory „jak na běžícím pásu“. Jak tomu předejít?

________________________________________

LEADERSHIP BRNO 2016

GrowJOB Institute / www.leadership-brno.cz

14. 9. 2016 / Brno

Cílová skupina: Majitelé a ředitelé firem, střední a top management

Cíl: Věříme, že inspirativní přístup k vedení lidí je důležitý pro každodenní život, pro práci, v partnerství, ve sportu i v umění. Proto organizujeme v Brně již 3. ročník konference LEADERSHIP, která slouží jako podpora leaderů, kteří chtějí svou práci dělat dobře.

________________________________________

HR TRENDY ZE SVĚTA - HR LEADERSHIP - TAKING THE GUESSWORK OUT OF HR DECISION MAKING

A 11 s.r.o., časopis Profi HR / www.a11.cz

21. 9. 2016 / Praha

Cílová skupina: personální ředitelé, HR manažeři

Cíl: Rozhodujete se o lidech ve vaší organizaci se stejnou důsledností jako o penězích, zákaznících, technologiích a business příležitostech? Jsou vaše analýzy postavené na faktech a mají ten správný příběh? HR může být silný a respektovaný partner podobně jako jsou finance, obchod nebo IT...

________________________________________

MOTIVP BUSINESS BRUNCH® - KONZULTATIVNÍ PRODEJ

agentura Motiv P s.r.o. / www.motivp.com

září 2016 / Praha, Brno, Ostrava, Bratislava

Cílová skupina: personální ředitelé, HR manažeři

Cíl: Pryč je doba, kdy všichni prodávající měli nadrilované věty a válcovali své zákazníky. Dnes má zákazník větší respekt. Dnes více věříme tomu, že se správně rozhodne a že naším úkolem není manipulovat, tlačit, ale individualizovat svou nabídku. To můžeme jen v dobrém vztahu. A v dobrém vztahu jsme partneři. Jeden z partnerů má znalosti, druhý své potřeby a možnosti. A o tom je konzultativní prodej v našem pojetí. Přijďte se blíže seznámit, jak nenásilně prodat svému nadřízenému, zákazníkovi či kolegovi.

________________________________________

VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ JOB FAIR MSV 2016

Alfa Fairs s.r.o. / www.jobfairmsv.cz

6. 10. 2016 / Brno

Cílová skupina: vystavovatelé - personální ředitelé, HR manažeři, návštěvníci - studenti, absolventi, lidé, kteří hledají práci ve strojírenství, elektrotechnice, automatizaci

Cíl: Propojení firem, které hledají nové zaměstnance ve strojírenství, elektrotechnice, automatizaci, atd. s potenciálními zaměstnanci, stážisty, brigádníky, atd. Součástí veletrhu jsou i přednášky firem, odborné prezentace a workshop.

________________________________________

LEGISLATIVNÍ FÓRUM: PŘÍLEŽITOSTI A RIZIKA NOVÉ ÚPRAVY PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVY

People Management Forum / www.peoplemanagementforum.cz

11. 10. 2016 / Praha

Cílová skupina: senior HR manažeři, HR specialisti a experti na pracovně-právní legislativu aplikující pracovní právo v praxi na podnikové úrovni

Cíl: Jakým způsobem změní připravovaná novelizace Zákoníku práce poměry na tuzemském trhu práce? Poškodí nebo pomůže zaměstnavatelům? Kontroverzní změny se chystají především v oblasti úpravy práce z domova, povinnost poskytnout pět týdnů placené dovolené nebo povinnosti omezit stres na pracovišti. Diskutovat o plánovaných změnách můžete se spoluautorem novelizace doc. Petrem Hůrkou, se zástupci MPSV a významnými osobnostmi z oboru HR. Akce je realizována pod záštitou primátorky hlavního města Prahy.

________________________________________

HR KONFERENCE #EDUCA2016

EDUCA MYJOB LIBEREC / www.educaliberec.cz

13. 10. 2016 / Liberec

Cílová skupina: personální ředitelé, HR manažeři

Cíl: Již tradiční doprovodnou akcí veletrhu EDUCA MYJOB LIBEREC je odborná konference určená personalistům. Jednotlivé příspěvky odkryjí nakolik je značka zaměstnavatele potřebná, jak ji vybudovat, ale zejména představíme příklady spolehlivé fungujících modelu Emloyer Brandingu. Dále odhalí faktory ovlivňující zájem kandidáta o danou pozici, realitu angažovanosti současných pracovníku nebo příklady problematiky věkové a genderové stránky složení pracovního kolektivu.

________________________________________

MOODLEMOOT.CZ 2016 – LEARNING ON THE ROAD

PragoData Consulting, Univerzita Palackého v Olomouci / www.moodlemoot.cz

18. - 19. 10. 2016 / Olomouc

Cílová skupina: zájemci o on-line vzdělávání, uživatelé a administrátoři LMS Moodle, personalisté, pedagogové

Cíl: MoodleMoot.cz 2016 představuje jedinečný prostor pro výměnu zkušeností – učitelé, lektoři, manažeři a správci Moodle mají na MoodleMoot možnost sdílet své osobní zkušenosti; pro sdílení nových nápadů a získání inspirace – každý účastník MoodleMoot má možnost sdílet své nápady a získat inspiraci od ostatních účastníků; pro objevení nových přístupů řešení – MoodleMoot pochází z různých prostředí, podívejte se, jak Moodle využívají na univerzitách, školách, úřadech a ve firmách, ve výuce jazyků a v jiných oborech; pro zapojení se do akce s přátelskou a neformální atmosférou – zažijte MoodleMoot v přátelské a neformální atmosféře naplněné pozitivní inspirací.

________________________________________

TRAINING AND DEVELOPMENT FORUM

top vision s.r.o. / www.trainingforum.cz

20. 10. 2016 / Praha

Cílová skupina: personální ředitelé, HR manažeři, L&D specialisti

Cíl: Jak vyjít vítězně z neustálých změn, které ovlivňují chod firem a podnikání? Základem úspěchu je mít silné leadery v managementu i v rozvoji lidských zdrojů. Jedině ti zajistí firmě neotřesitelnou konkurenceshopnost. Hybnou silou se stává leadership. Úspěch firem stojí na silných leaderech s jasnou vizí.

Přijďte i vy na největší setkání HR a L&D manažerů a specialistů letošního roku, zapojte se do diskusí, sdílejte zkušenost a vyzkoušejte si zlomit svůj šíp!

________________________________________

HODNOTA HODNOTY

Proficio, z.s. / www.hodnotahodnoty.cz

21. 10. 2016 / Nový Jičín

Cílová skupina: personální ředitelé, HR manažeři, personalisté, osoby pracující v oblasti PR a marketingu

Cíl: Jak (re)definovat firemní hodnoty? Jak firemní hodnoty komunikovat navenek? A jak to udělat, aby osobní hodnoty zaměstnanců přispívaly k naplňování vize firmy? Téma hodnot je aktuální více než kdy dříve. Z dlouhodobého hlediska totiž přeplácení penězi nefunguje – důležité je sdílení hodnot a pracovní klima. Hodnoty nás přitahují, nebo odpuzují. Pokud o nich firma otevřeně komunikuje navenek a deklarované hodnoty se ve firmě opravdu „dějí“, firma si přitahuje „své“ lidi. Správné lidi. A sehnat a udržet si kvalitního pracovníka je přece téma každé firmy… Hlavním řečníkem konference je Bára Pilná z firmy ZOOT. Na workshopech se na vás budou těšit třeba Jan Slavíček či Jana Mynářová.

________________________________________

MANAŽERSKÝ RESTART – MOJE ZMĚNA

Mediální dům Economia, a.s. / http://events.economia.cz

25. 10. 2016 / Praha

Cílová skupina: personální ředitelé, HR manažeři, střední a vyšší management, dlouhodobí zaměstnanci společností

Cíl: Inspirujte se u dlouholetých manažerů, kteří změnili svoji kariéru - začali podnikat či radit jiným. Od úspěšných TOP manažerů se dozvíte, Jak bojovat s neustálým stresem? Kde hledat novou motivaci v pracovním životě? Jak zamezit vyhoření? Jak osobnostně ustát změnu?, Jak od korporací neodradit novou generaci? či Jak si udržet duševní zdraví?. O své zkušenosti se mimo jiných podělí dlouholetý šéf ČSOB Pavel Kavánek, nejuznávanější kouč a psycholog v Česku Radvan Bahbouh nebo dlouholetá šéfka Microsoftu v ČR Biljana Weber.

________________________________________

MOTIVP BUSINESS BRUNCH® - KOGNITIVNÍ STYLY

agentura Motiv P s.r.o. / www.motivp.com

říjen 2016 / Praha, Brno, Ostrava, Bratislava

Cílová skupina: personální ředitelé, HR manažeři

Cíl: Každý z nás má svůj způsob myšlení. Někdo přemýšlí od konce, někdo od začátku, někdo vidí spíše rozdíly, jiný zase to, co je společné. Někdo je více analytický, jiný zase intuitivní. Způsobů myšlení je více. Aby to však nebyl pouhý výčet způsobů, jak můžeme přemýšlet během řešení, uspořádáme si naše myšlení do kognitivních stylů. Každý styl má své výhody a nevýhody, žádný není lepší nebo horší než ostatní. Vždy záleží na situaci a problému. Budeme se také zabývat tím, jak kognitivní styly zjišťovat a jak je rozvíjet.

________________________________________

SVĚTOVÁ LABORATOŘ LÍDRŮ, PRŮMYSL 4.0: REVOLUCE ZAČALA

People Management Forum / www.peoplemanagementforum.cz

2. 11. 2016 / Praha

Cílová skupina: zástupci vrcholového, středního managementu a ředitelé společností, HR senior manažeři a manažeři v oblasti řízení a práce s lidmi

Cíl: Čtvrtá průmyslová revoluce významně mění řadu firem, a to nejen výrobních. Roboty a stroje přebírají naší práci. Lidé budou třeba, ale s jiným vzděláním, kvalifikací a hlavně řízením. Jaké jsou zkušenosti firem, které jsou v tomto procesu před ostatními? Jaké získávají know how, jak pracují na své produktivitě? V neposlední řadě se bude věnovat tomu, jak robotika a digitalizace ovlivňují management i HR.

________________________________________

SPEEDCHAIN 2016: LOGISTIKA – VIZE A PERSPEKTIVY

RELIANT s.r.o. / www.speedchain.cz

3. - 4. 11. 2016 / Praha

Cílová skupina: manažeři českých a nadnárodních providerů logistických služeb, konzultanti, představitelé státní správy, zástupci akademických institucí, široká logistická veřejnost

Cíl: poskytnout komplexní přehled o aktuálním dění na české, evropské a globální logistické scéně. Nedílnou součástí je možnost networkingu v neformální atmosféře historických prostor Břevnovského kláštera

________________________________________

HR KONFERENCE 2016 – RELAXACE PRO PERSONALISTY

EXEDRA CZ / www.rerestart.cz

9. 11. 2016 / Praha

Cílová skupina: personální ředitelé, HR manažeři

Cíl: Celosvětové výzkumy potvrzují, že chronický stres způsobuje ekonomické ztráty a poškozuje zdraví pracovníků. Víme, že pravidelná relaxace či meditace může snižovat negativní dopady stresu. Jak daleko máme k relaxační dovednosti? Jak ji začlenit do pracovního dne? Investujme pro jednou do nácviku relaxace místo teoretického poučení o work-life balance.

________________________________________

BUDOVÁNÍ TÝMU - RECRUITMENT - FINDING KEEPERS

A 11 s.r.o., časopis Profi HR / www.a11.cz

9. 11. 2016 / Praha

Cílová skupina: personální ředitelé, HR manažeři

Cíl: Válka o talenty skončila. Vyhráli talenti. Jak úspěšné organizace budují své týmy a získávají ty nejlepší zaměstnance? Čím je zaujmou a kde je vyhledávají? Tyto a mnohé další otázky zodpoví Andrea Hepnerová - Managing Director of SAP Business Services Center for EMEA a členka představenstva ABSL (Association of Business Service Leaders).

________________________________________

LEGISLATIVNÍ SEMINÁŘ APPS

Asociace poskytovatelů personálních služeb / www.apps.cz

22. 11. 2016 / Praha

Cílová skupina: personalisté, HR manažeři, zástupci agentur práce

Cíl: legislativa se mění a její důsledky dopadají na náš každodenní život. Orientujete se v záplavě novel z oblasti pracovního práva? Chcete znát odpovědi na Vaše otázky týkající se srovnatelných podmínek a jejich dodržování, agenturního zaměstnávání a dalších pracovněprávních vztahů? Přijďte diskutovat s odborníky ze Svazu průmyslu a dopravy, MPSV, SÚIP, manažery významných firem a dalšími.

________________________________________

PRÁCE 4.0 - ROBOT VS. ČLOVĚK

Mediální dům Economia, a.s. / http://events.economia.cz

23. 11. 2016 / Praha

Cílová skupina: personální ředitelé, HR manažeři, výrobní ředitelé a manažeři, tým lídři výrobních podniků, ředitelé a manažeři výrobních podniků

Cíl: Přijďte se dozvědět, jak připravit své zaměstnance na přicházející průmyslovou revoluci. Jedna z klíčových oblastí je spolupráce lidí a robotů či inteligentních strojů, která klade velké nároky jak na výrobní procesy, tak i třeba práci HR. Ani nejmodernější technologie nezaručí úspěch. Změnit se musí zejména myšlení lidí. V programu vystoupí přední odborníci na problematiku Průmyslu 4.0, jako například, profesor ČVUT, Vladimír Mařík, předseda odborů Josef Středula, zástupce MŠMT Jiří Vaňásek či místopředseda SP ČR, Radek Špicar. Svůj pohled na problematiku spolupráce lidí a strojů představí známý neuropatolog doktor František Koukolík.

________________________________________

NÁSTROJE PRO SNIŽOVÁNÍ FLUKTUACE

Petr Otáhal, a. s. / www.petrotahal.cz

23. a 29. 11. 2016 / Olomouc a Ostrava

Cílová skupina: personální ředitelé, HR manažeři, TOP manažeři

Cíl: Identifikace zaměstnanců s firmou. Zvýšení angažovanosti zaměstnanců. Konkrétní nástroje pro snižování fluktuace. Výměna zkušeností a příklady dobré praxe.

________________________________________

HR KONFERENCE 2016 – OD SDĚLOVÁNÍ KE SDÍLENÍ

agentura Motiv P s.r.o. / www.motivp.com

24. - 25. 11. 2016 / Brno

Cílová skupina: personální ředitelé, HR manažeři

Cíl: Aktuálním tématem jsou nejen současné metody sdílení, ale především to, jak podnítit u lidí ochotu sdílet. Znamená to změnu myšlení z ryze konkurenčního na kooperativně konkurenční. Konkurenční výhodou už nebudou samotné znalosti a zkušenosti, ale schopnost je předávat a sdílet. Sdílení bude prostupovat celým naším programem, který je propojen příběhem. Ostatně příběhy mají jedinečný potenciál sdílení.

________________________________________

MOTIVP BUSINESS BRUNCH® - PREVENCE ZTRÁTY NADŠENÍ

agentura Motiv P s.r.o. / www.motivp.com

prosinec 2016 / Praha, Brno, Ostrava, Bratislava

Cílová skupina: personální ředitelé, HR manažeři

Cíl: Chceme mít co nejvíce lidí plápolajících nadšením. Jenže také řada lidí, když plápolá nadšením, může vyhořet. Je zřejmé, že problémy s vyhořením jsou v dnešní době žhavým problémem. Proto se budeme zabývat tím, jak předcházet ztrátě nadšení, resp. syndromu vyhoření, jak jej odlišit od vnitřní výpovědi a jaké jsou alternativy řešení. Podstatné je, že vyhořet může ten, kdo hořel. Jedná se tedy o pracovníky, kteří mají předpoklady i nadále být prospěšní, přinášet firmě hodnotu, i když momentálně se to tak nejeví. Samozřejmě náš přístup k prevenci je také zprávou pro druhé, jakou hodnotu přikládáme k tomu, co je pro nás nejcennější - lidi.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit