Revue DV

Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství v praxi

Alice Müllerová

V loňském roce jsme na Koopolis otevřeli diskuzi na téma možností rozvoje a uplatnění kariérových poradců s výzvou ke sdílení vlastních profesních příběhů poradců. Děkujeme všem, kteří se do diskuse zapojili, a jejichž příspěvky si můžete na stránkách Koopolis přečíst. Všichni diskutující označují jako důležitý předpoklad pro práci kariérového poradce zkušenosti z různých oborů, znalost aktuální situace na trhu práce, porozumění proměnám současné společnosti, ale i vlastní zkušenost a osobní kvality poradce. V tomto duchu píše o kariérovém poradenství i Vance Peavy ve své knize Sociodynamické poradenství. Poradce přirovnává k brikolérovi, neboli kutilovi, „…který je něco jako profesionál v oboru „udělej si sám“, je to osoba, která využije znalosti své kultury, jež má po ruce, a tento životně důležitý materiál aplikuje při řešení problémů, s nimiž se lidé v každodenním životě setkávají. V nejlepším smyslu toho slova jsou brikoléři vynálezci. Čelí konkrétním problémům tady a teď a často musí vycházet z toho, co mají po ruce…“(str. 25).

Nikdo z diskutujících zatím neuvedl potřebu formalizovat své vzdělání, ani potřebu vztahovat se k definovaným a obecně sdíleným kritériím kvality poskytovaných služeb, které v České republice dosud chybí, stejně jako možnost systematického vzdělávání v tomto oboru.

Důležitá stále zůstává potřeba sdílení a vzájemného učení, s níž souvisí otázka potřebnosti vytvoření takové platformy, která by umožnila nejen sdílení, ale i širší odbornou diskuzi. Od roku 2015 funguje Česká asociace pro kariérové poradenství, vznikají ale i nové iniciativy. Na činnost slovenského Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry chce navázat nově vznikající spolek, který bude partnerskou organizací tohoto sdružení, a jehož cílem je vyvíjet spolkovou činnost a podporovat mezinárodní spolupráci. Více o cílech a možnostech zapojení najdete na stránkách Centra Euroguidance.

Pokud vás toto téma zaujalo a chcete se dozvědět více, profesionalizaci poradenských služeb se v loňském roce věnovala konference Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství. Zajímavé články a rozhovory najdete rovněž v časopisu Kariérové poradenstvo v teorii a praxi, který vydává slovenské centrum Euroguidance, a do kterého přispívají i poradci a další odborníci z České republiky.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit