Revue DV

Flexibilní formy práce jako forma podpory mezigeneračního učení

Pavla Fraňková

Zatímco v EU pracuje na zkrácený úvazek každý čtvrtý zaměstnanec, v Česku tak pracuje pouhých pět procent. ČR v této nabídce zaostává za evropským průměrem a přes velký zájem ze strany uchazečů o práci se dlouhodobě nedaří přesvědčovat zaměstnavatele, aby flexibilní úvazky využívali častěji. Nedůvěra a předsudky sice stále brání jejich masovému rozšíření na pracovním trhu, přesto je jako určitou formu benefitu nabízí čím dál více firem. Jsou si totiž vědomi jejich přínosů - kvalitnější pracovní výsledky, přilákání talentů, zvýšení produktivity práce a zavádění novinek, vše při současném snižování nákladů.

Specifickou formou flexibilní práce je sdílené pracovní místo, které v sobě současně nese velký potenciál rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím transferu kompetencí mezi sdílejícími pracovníky. Jde o neformální způsob vzdělávání dospělých, který umožňuje vzájemné předávání znalostí mezi generacemi v běžném životě i na pracovišti. Důvod, proč je mu v současné době zvláště ve vyspělých zemích EU přikládán stále větší význam, je úzce spjat s demografickými změnami, které probíhají v Evropské unii (ale i mimo ni). Zřetelně se měnící věková struktura populace, v níž se neustále zvyšuje a bude zvyšovat podíl osob starších 55 let (a to včetně nároků na jejich výkon) a bude sílit tlak na skloubení profesního a osobního života, klade vysoké nároky na nová opatření. Ve společnosti postavené na znalostech, je podstatné věnovat velkou pozornost právě přenosu znalostí mezi jednotlivými generacemi. Na jedné straně tu stojí rostoucí skupina 55+ s mnohaletými zkušenostmi, jimž se prodlužuje věk odchodu do důchodu a často stojí na okraji veškerého dalšího vzdělávání; na druhé straně máme rodiče na rodičovské, mladé lidi do 25 let či absolventy, kteří spadají do skupin ohrožených na trhu práce. Pro zaměstnavatele je mezigenerační transfer velmi důležitý nejen z pohledu demografického, ale i z pohledu profesních generací, tj. přenosu kompetencí mezi zkušeným a začínajícím pracovníkem bez ohledu na jejich věk.

Sdílené pracovní místo využívá v Česku 7 % firem, jak plyne z výsledků dotazníkového šetření Fondu dalšího vzdělávání realizovaném v rámci projektu METR. Využívají jej nejčastěji maminky na administrativních pozicích. Přestože sdílená místa hodnotí jako atraktivní koncept 37% zaměstnavatelů, stále je překážkou jejich konzervativní přístup. Ti často uvázli ve flexibilitě využíváním DPP a DPČ, které dle výsledků šetření využívá 56% zaměstnavatelů.

Naopak v zahraničí se koncept sdíleného místa a v rámci něj i předávání zkušeností rychle rozvíjí. V Německu jej využívalo v roce 2003 9 % firem, v současné době je to již 20 % firem. Ve Velké Británii využívá sdílená pracovní místa 54 % firem. Překvapením může být fakt, že sdílená pracovní místa jsou v zahraničí využívána nejen na administrativních, ale také na náročných expertních či manažerských pozicích. Plný úvazek těchto pozic často překračuje 40 hodin týdně a obzvláště ženy s dětmi, starší lidé a mladí do 25 let nechtějí či nemohou obětovat své práci tolik. Klasický zkrácený úvazek pro ně v takové pozici není řešením, přináší stres z nepřítomnosti či práci přesčas. Sdílené místo je vhodným řešením. A jak funguje v praxi?

Tina (41) a Anna (31) sdílejí místo HR manažerky ve společnosti Deutsche Telekom v Bonnu. Tina pracuje od pondělí do středy, Anna přichází do kanceláře ve středu a pracuje do pátku. Spolupracují jako tým, sdílejí odpovědnost, sdílejí e-mailovou schránku, organizují si práci sami a jsou plně zastupitelné. Tině byla po porodu druhého dítěte nabídnuta zpět její manažerská pozice. Netroufala si na ni. Napadlo ji vybrat kolegu, který by pracoval na stejné úrovni s ní. Anna již tou dobou jednala o možnosti zapojit se do týmu a Tina navrhla svému nadřízenému, aby umožnil sdílení jejího pracovního místa právě s Annou. Pro Annu, mladší z dvojice, to znamenalo velkou šanci naučit se vedení lidí v praxi od zkušené kolegyně Tiny. Anna na oplátku přinesla do dvojice především výkon a nové znalosti z oboru. Obě se velmi dobře doplňují. Usnadňují jim to stejné motivace i ambice. Tina se chce ve volném čase věnovat svým dvěma dětem, Anna potřebuje čas trénovat na maraton.

HR manager, Deutsche Bahn, Tina a Anna

1560?key=3c5cf0991c

Zdroj foto: http://zweiteilen.de/

Flexibilní formy práce, respektive sdílené pracovní místo tak přináší možnost rozšíření znalostí a využití schopností tím nejlepším možným způsobem. Zaměstnavatel může udržet kvalitní pracovníky a přilákat nové, těžit ze silných stránek obou pracovníků, kteří mu přináší dvojnásobek schopností a zkušeností, absolutní zastupitelnost, jednodušší plánování nástupnictví i celkovou spokojenost a loajalitu.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit