Revue DV

Národní soustava povolání - u 84 % povolání zaměstnavatelé požadují alespoň základní úroveň počítačových dovedností

David Holinek

http://www.nsp.cz

Rok vydání: 2016

Národní soustava povolání (www.nsp.cz), státem garantovaný katalog pracovních pozic, monitoruje požadavky zaměstnavatelů na výkon jednotlivých povolání na trhu práce, od kompetenčních a kvalifikačních až po zdravotní. U každého povolání NSP navíc definuje měkké kompetence, odborné dovednosti a znalosti a také obecné dovednosti, k nimž patří např. počítačová způsobilost. Ta je popsána, stejně jako jiné obecné dovednosti, ve 3 úrovních – základní, běžná a vysoká.

Základní úroveň počítačových dovedností, tzn. ovládání základních funkcí počítače a jednoduchých programů typu pokladna, příjem zboží na sklad apod. je vyžadována u 15 % povolání. Druhou úroveň, zahrnující běžné ovládání kancelářských programů, zejména práci s texty, tabulkami, elektronickou poštou, internet či manipulaci se soubory, vyžaduje již 32 % povolání. Ta nejvyšší úroveň, což je pokročilejší ovládání počítače, jako práce s databázemi, převod mezi kancelářskými aplikacemi, řešení jednodušších problémů, využívání funkcí jednotlivých aplikací (vzorce, grafická animace), je podle zaměstnavatelů potřebná již u 37 % povolání.

Na trhu práce v ČR je v současnosti pouze 16 % povolání, u kterých není žádný požadavek na počítačovou způsobilost, a to z celkového počtu skoro 2 000 povolání, u nichž jsou obecné dovednosti stanoveny.

Analýza navíc ukázala, že u 60 % povolání, kde je požadavek na kvalifikační úroveň nejnižší (tzn. základní vzdělání, střední vzdělání s výučním listem), je potřebná alespoň základní počítačová dovednost.

Požadavky na jednotlivá povolání vzešly z řad zaměstnavatelů, vzdělavatelů a dalších odborníků z trhu práce. Správcem NSP je Ministerstvo práce a sociálních věcí, administrátorem Fond dalšího vzdělávání.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit