Revue DV

DZS ocenil nejlepší mezinárodní vzdělávací projekty

MŠMT

Dům zahraniční spolupráce udělil Pečeť kvality nejlepším mezinárodním vzdělávacím projektům, které se zaměřují na zahraniční spolupráci nebo výjezdy za studiem a praxí. Tyto projekty byly financovány z evropského programu Erasmus+ a již ukončeného evropského Programu celoživotního učení (Leonardo da Vinci a Grundtvig). Pečeť kvality je každoročně udělována ve spolupráci s MŠMT.

Ocenění byla předávána na Valorizační konferenci, jejímž základním tématem bylo Vzdělávání bez hranic. Udělování Pečetě kvality uvedla náměstkyně ministryně školství Dana Prudíková, která vyzdvihla význam mezinárodních projektů a mobilit a zdůraznila jejich dopad jak ve formálním, tak neformálním vzdělávání. Program Erasmus+ plánuje v letošním roce rozdělit v ČR více než 36 mil. EUR.

V sektoru školního vzdělávání programu Erasmus+ získala Pečeť kvality Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s. za projekt Wie war es damals. Oma, Opa erzählt mal.

„Cílem projektu bylo, aby se žáci dokázali ke starým lidem chovat ohleduplně, vážili si jejich zkušeností a moudrosti a dokázali citlivě nabídnout pomoc. Aby si uvědomili, jaký význam má zdravý životní styl pro kvalitu života i pro spokojené stáří. Další důležitou součástí projektu bylo navázání sociálních kontaktů mezi dětmi a seniory a jejich dlouhodobější trvání.“ řekla Jitka Boučková ze Základní školy německo-českého porozumění a Gymnázia Thomase Manna.

Další ocenění získaly tyto projekty:
Za podprogram Leonardo da Vinci: Educa International, o. p. s. za projekt Placements for Graduates.
V sektoru vysokoškolského vzdělávání programu Erasmus+: Janáčkova akademie múzických umění v Brně za studentské mobility.
Za podprogram Grundtvig: Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace za projekt Library, I love it!
V sektoru mládež programu Erasmus+: YMCA v ČR za projekt The Fairytaile of Childhood.
Speciální cena za nejvýrazněji respektující zásady CSR: METER Silesia, spol. s r.o. za projekt Lifelong Learning for Adults to Become Sustainable.
Ocenění pro nejlepšího hodnotitele získal Josef Boček, externí hodnotitel programu Erasmus+.

Zdroj: MŠMT, Tiskové zprávy, 9. 11. 2016

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit