Revue DV

Nejvýznamnější konference z oblasti HR a vzdělávání na 1. pololetí 2017

Tomáš Langer

IT MEZI PARAGRAFY

Exponet s.r.o. / http://itparagrafy.konference.cz

22. 2. 2017 / Praha

Cílová skupina: CEO, CIO, správci systému, právníci, konzultantni a ostatní

Cíl konference: Konference se podrobně zaměří na následující oblasti: General Data Protection Regulation (GDPR) - nařízení o ochraně osobních údajů, PSD 2 - nová směrnice o platebních službách na vnitřním trhu, nařízení eIDAS - klíčové opatření v oblasti budování jednotné digitální Evropy a smlouvy v IT - typy smluv a nejčastější chyby a problémy.

________________________________________

JOBS EXPO 2017

INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o. / www.jobsexpo.cz

9. - 10. 3. 2017 / Praha

Cílová skupina: personalisté, HR manažeři, vzdělavatelé a široká veřejnost

Cíl akce: Nabídne pracovní příležitosti, poradí s pracovním pohovorem i osobním rozvojem, ale také profesionální koučink s odborníky… Vyhledávání nových potencionálních zaměstnanců a osobní kontakt „face to face“; příležitost k poznání nejlepšího a nejvhodnějšího kandidáta na pracovní pozice. Doprovodné programy naučí jak si vyplnit životopis, jak nechybovat při hledání zaměstnání, jak si osvojit dovednosti; poskytne pracovně-právní poradenství a mnoho dalšího.

________________________________________

LINGUA SHOW 2017

INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o. / www.linguashow.cz

9. - 10. 3. 2017 / Praha

Cílová skupina: personalisté, HR manažeři, vzdělavatelé a široká veřejnost

Cíl konference: Představí rozmanité jazyky a kultury, vzdělávací a rekvalifikační projekty, mezinárodní jazykové výměnné programy, zahraniční pracovní příležitosti, nové trendy v celoživotním vzdělávání dospělých a firemního managementu. Letos doprovodné programy se zaměřením na asijskou kulturu - ukázkové hodiny čínštiny a japonštiny, workshopy čínské a korejské kaligrafie, origami; příprava a ochutnávka asijského jídla a mnoho dalšího.

________________________________________

BUSINESS FORUM: HR NA HRANĚ ZÍTŘKA ANEB PODPOŘME ZMĚNY VE VÝROBNÍCH FIRMÁCH

People Management Forum / www.pmf-hr.com/business-forum-hr-hrane-zitrka

23. 3. 2017 / Ostrava

Cílová skupina: generální a výkonní ředitelé, majitelé, jednatelé a manažeři všech úrovní

Cíl akce: Je Vaše organizace připravena na revoluci v průmyslu 4.0? Jak může HR napomoct změnám a vytvořit správné inovativní prostředí a kulturu ve výrobních firmách? Co se osvědčilo výrobním firmám při implementaci revolučních myšlenek? Jak můžeme dostat Velkého bratra a big data na naši stranu?

Součástí fóra jsou interaktivní workshopy ve skupinách s příležitostí sdílet vaše zkušenosti a diskutovat k tématu, které vás zajímá.

________________________________________

NEUROVĚDA VE VZDĚLÁVÁNÍ IV.

Everesta, s.r.o. / www.neurovedavevzdelavani.cz

5. 4. 2017 / Praha

Cílová skupina: pedagogové, ředitelé škol, trenéři a kouči

Cíl konference: Výchova z pohledu neurovědy, vzdělávání z alternativních i klasických směrů. Co vše se dnes dá "opravit v mozku?" Odpoví profesor Vladimír Beneš. Jak předcházet závislostem u dětí? To ví Jan Svoboda. Proč děti vzdělávat, když se mohou učit sami? Nad tím se zamyslí Jaroslav Dušek. Jak správně propojit neurovědu a vzdělávání? To ví americká výzkumnice Dr. Sarah Leupen. A jak by měla vypadat škola 21. století? O tom ví své Ondřej Šteffl. Dále přijdou diskutovat zástupci směru Montessori, Waldorfu, Ministerstva školství a Jednoty českých matematiků a fyziků.

________________________________________

HR MEETING 2017: JAK SI UDRŽET KLÍČOVÉ ZAMĚSTNANCE

Economia, a.s. / http://events.economia.cz

4. 5. 2017 / Praha

Cílová skupina: HR manažeři a personalisté, leadři týmů a pracovních skupin, mentoři, vedení firem

Cíl konference: Hlavním zdrojem úspěchu a rozvoje vaší firmy jsou její lidé. Najít a udržet si kvalitního zaměstnance je pro vaši společnost výhrou. Nezáleží na oboru vašeho podnikání, profesích, stupních řízení nebo na věkových skupinách vašich zaměstnanců – HR meeting vám pomůže vyřešit tyto otázky:

- Jak si udržet své zaměstnance?

- Jak motivovat své zaměstnance pomocí firemních benefitů?

- Jak budovat pověst „TOP zaměstnavatele“?

________________________________________

E-LEARNING FORUM 2017: ZMĚŇME RYTMUS NAŠEHO VZDĚLÁVÁNÍ

1. VOX a.s., SEMIS, spol. s r.o. / www.euniverzita.cz

23. 5. 2017 / Praha

Cílová skupina: HR manažeři, specialisté vzdělávání, lektoři, učitelé VŠ a VOŠ

Cíl konference: Podvědomě cítíme, že online technologie v sobě mají obrovský potenciál pro učení a rozvoj lidí. Ne vždy tento potenciál dokážeme vhodně využít. Je otázkou jak změnit tradiční přístupy a využívat technologií tak, aby učení bylo efektivnější a přinášelo i osobní uspokojení účastníků vzdělávání. V rámci konference se zaměříme na trendy v online vzdělávání i na možnosti jejich skloubení s řízením vzdělávacího procesu v prostředí firemním i prostředí vysokých škol.

________________________________________

VÝROČNÍ KONFERENCE HR KNOW HOW: FÉROVOST - CESTA K PROSPERITĚ

People Management Forum / www.pmf-hr.com/hr-know-how-2017

24. 5. 2017 / Praha

Cílová skupina: HR ředitelé, HR senior manažeři a další profesionálové v oblasti řízení a práce s lidmi

Cíl konference: V současné době se většina firem soustředí na hon za talenty. Často se přitom zapomíná, že dle výzkumů má na výsledek firmy výběr talentu pouze 20 % vliv. Zbylých 80 % je na firemní kultuře, způsobu, jak dokáže z lidí dostat to nejlepší. Pojďme se proto více zaměřit na efektivní práci s lidmi, které máme. Již řada firem přehodnotila svůj tradiční přístup k motivaci – performance management postavený na bonusovém systému. Ve firmě budoucnosti se respekt nasměruje také zejména vůči seniorům. Age management je potřeba začít brát vážně. Konference představí příklady té nejlepší praxe na trhu a přinese inspiraci pro roli HR. Atraktivitu konference podtrhne zahraniční řečník a zajímaví hosté. Významnou součástí konference tvoří vyhlášení výsledků o nejlepší personální projekt roku HREA EXCELLENCE AWARD®.

________________________________________

MANAŽERSKÁ KONFERENCE MOTIVP: FIREMNÍ KULTURA A PROSPÍVÁNÍ

agentura Motiv P s.r.o. / www.motivp.com

8. 6. 2017 / Praha

Cílová skupina: CEO, Top management, HR management

Cíl konference: Jsme jiní. Jsme různí. Jsme sví. Jsme. Dnes se organizace potřebují odlišovat více, než tomu bylo dříve. Potřebují být osobitější. Mohou se ptát: “Kým jsme, kým chceme být?” To jsou bytostné otázky, které směřují k firemní (organizační) kultuře jakožto souboru sdílených očekávání. Na naší konferenci se seznámíte se správnými lidmi a jejich odpověďmi na otázku "v jaké kultuře se stáváme lepšími".

________________________________________

6. ODBORNÁ KONFERENCE K PRACOVNÍMU PRÁVU

Wolters Kluwer ČR, a. s., Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů / www.wolterskluwer.cz/seminare

12. 6. 2017 / Praha

Cílová skupina: personální ředitelé, HR manažeři, mzdoví účetní

Cíl konference: Náplní konference budou aktuální otázky pracovněprávních vztahů, legislativní novinky a jejich aplikace v praxi, připravované změny a dopady právních předpisů do vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Vystoupí přední lektoři z oblasti pracovního práva: doc. JUDr. Petr HŮRKA, Ph.D. – ředitel odboru pracovněprávní legislativy MPSV, akademický pracovník PF UK Praha, JUDr. Mojmír PUTNA, člen Republikové soudcovské rady, soudce Nejvyššího soudu ČR, JUDr. Bořivoj ŠUBRT – předseda AKV, Mgr. Aleš KALVODA – vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj.

________________________________________

INTERNATIONAL CONFERENCE: INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE - A COMPETETIVE ADVANTAGE FOR GLOBAL EMPLOYABILITY

České vysoké učení v Praze, Masarykův ústav vyšších studií / http://iccageproject.wixsite.com/presentation/conferece

22. - 23. 6. 2017 / Praha

Cílová skupina: personalisté, HR manažeři, vzdělavatelé, učitelé anglického a španělského jazyka, překladatelé, akademičtí a vědečtí pracovníci, lingvisté

Cíl konference: Jak obstát na mezinárodním pracovním trhu a v multikulturním pracovním prostředí? Jak je vnímána interkulturní komunikace a interkulturní kompetence? V čem spočívají a jak je získat? Připravují školy a zaměstnavatelé na práci ve vícenárodnostním a multikulturním prostředí? Konference se zaměřuje na trendy v současné výuce interkulturních kompetencí, přístupy k interkulturní komunikaci v písemném i mluveném projevu a praktickému využití znalostí dané problematiky v praxi.

________________________________________

DISCO 2017: OTEVŘENÉ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO CESTA KE SPOLEČNOSTI VĚDĚNÍ

Centrum pro studium vysokého školství v.v.i. / www.disconference.eu

26. - 27. 6. 2017 / Praha

Cílová skupina: vzdělavatelé, HR specialisté

Cíl konference: Otevřené vzdělávání je myšlenkovým proudem studujícím způsob, jak lidé vytvářejí, sdílí a rozvíjejí poznání. Propagátoři otevřeného vzdělávání věří v právo každého člověka na přístup ke kvalitnímu vzdělání, zkušenostem a zdrojům. Zároveň pracují na odstranění překážek na cestě k dosažení tohoto cíle. Mezi takové překážky patří například vysoké finanční zatížení, zastaralé materiály a právní mechanismy, které znemožňují spolupráci mezi vědci a vzdělavateli. Podpora spolupráce je podstatou otevřeného vzdělávání. Slovy Open Education Consortium: „sdílení pravděpodobně patří mezi hlavní znak vzdělávání: vzdělávání představuje sdílení poznání, pochopení a informací s ostatními, na jejich základě pak lze dále rozvíjet nové poznání, dovednosti, pojmy a porozumění.


Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit