Revue DV

Už přes 200 účastníků si vyzkoušelo, jak funguje vzdělávání praxí

Martina Krahulikova

K 15. 4. 2017 bylo zahájeno 210. vzdělávání praxí. A dalších uchazečů, účastníků, poskytovatelů i nabídek vzdělávání praxí stále přibývá.

Zároveň bylo již 58 vzdělávání praxí úspěšně ukončeno. Přečtěte si, jak někteří účastníci a poskytovatelé proběhlé vzdělávání praxí hodnotí.


Co na vzdělávání praxí oceňují jeho účastníci?

„Jsem rád, že jsem se mohl vzdělávání praxí zúčastnit, a to především díky tomu, že jsem pracoval s opravdovým profesionálem, který mne mnoho naučil.“

„Velmi zajímavé, rozšířila jsem si obzory ve finanční gramotnosti, nebojím se vystoupit před lidi a učit je.“

„Mohla jsem si v praxi vyzkoušet a rozšířit znalosti, které jsem předtím získala v rekvalifikačním kurzu. Seznámila jsem se s detailním průběhem tvorby webových stránek.“

„Absolvované vzdělávání praxí mi poskytlo více zkušeností v projektování a navrhování staveb a interiérů, pohled z jiné strany. Také jsem díky mentorovi měla možnost nahlédnout blíže do fungování firmy a řízení zakázek.“

„Dostala jsem práci.“


Co naopak vzdělávání praxí přineslo poskytovatelům?

„Vzdělávání stážisty bylo pro mne přínosem. Stážistce jsem vždy vysvětlila a zadala úkol a ona dokázala pracovat samostatně a později i bezchybně. Vypracované úkoly stážistky mi pomohly zkrátit pracovní úsilí a čas. Společně jsme dohledávaly odborné názory k problematice, která byla nejasná. A mohly tak spolu diskutovat a správně rozhodnou na základě podkladů v oblasti personalistiky a zpracování mezd.“

„Výpomoc při řešení pracovních záležitostí. Možnost vyzkoušet si, jak dalece jsou naši zaměstnanci schopni předat a vysvětlit své zkušenosti a dovednosti v pracovní oblasti.“

„Setkání s novým člověkem, jeho pohledem na naši problematiku. Prohloubení mentorských dovedností mentora. Finanční přínos firmě. Vybudování personální zálohy - do budoucna pomoc při vykrývání většího objemu práce.“

„Získali jsme novou schopnou kolegyni pro externí spolupráci a možnost si nezávazně vyzkoušet vzájemnou spolupráci.“

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit