Výzkumy a statistiky

Continuing vocational training survey

Šetření Continuing vocational training survey proběhlo naposledy v roce 2011 a bylo provedeno statistickým úřadem EU (Eurostat). V České republice bylo v průběhu šetření dotázáno 10 000 ekonomických subjektů s 10 a více zaměstnanci působících v téměř všech odvětvích české ekonomiky. Hlavním záměrem šetření bylo zmapování relevantních aktivit a praxí v dalším odborném vzdělávání (DOV) v podnicích.

První vlna šetření proběhla v roce 1993, Česká republika se výzkumů CVTS účastní od druhé vlny z roku 1999. Od té doby proběhly další dvě vlny, a to v roce 2005 a 2011. Pátá vlna šetření je naplánovaná na rok 2015.

Výzkum zaměřený na další odborné vzdělávání v podnicích pracuje zvlášť s kurzy a ostatní formami DOV, jejichž prvotním cílem je získávání nových znalostí a dovedností nebo zlepšování a rozvoj těch stávajících. Všechny tyto aktivity za své zaměstnané osoby alespoň částečně hradí zaměstnavatel. Kromě účasti v jednotlivých formách vzdělávání, se zjišťoval také jejich obsah, způsob kontrolování a zajišťování kvality, bariéry, které vzdělávání brání i vzdělávací politika zaměstnavatelů. Samostatný blok je věnován také počátečnímu odbornému vzdělávání (POV). V posledním šetření z roku 2011 byly, v rámci specifického národního bloku, zařazeny také otázky týkající se spolupráce podniků a škol.

Přílohy

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit