Výzkumy a statistiky

Programme for the International Assessment of Adult Competencies

Výzkum PIAAC proběhl v letech 2010 až 2013. Ve výzkumu byli dotazováni respondenti ve věku 16 až 65 let a hlavním cílem výzkumu bylo zmapování a vyhodnocení funkční gramotnosti obyvatelstva zúčastněných zemí. Těch bylo s ČR celkem 27. Konkrétně se výzkum zabývá čtenářskou gramotností, matematickou (numerickou) gramotností a schopností řešit problémy v prostředí informačních technologií. Garantem realizace výzkumu byl Ústav pro informace ve vzdělávání a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.

Výzkum PIIAC je zaměřen na hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro úspěch v běžném životě i na pracovním trhu u dospělých ve věku 16–65 let a mapuje rovněž využití těchto dovedností v každodenním osobním i pracovním životě.

Z výsledků výzkumu se dozvíme, zda jsou občané žijící v ČR dobře připraveni k naplňování zvyšujících se požadavků a zda obstojí v mezinárodní konkurenci. Nakolik jsou schopni pracovat s komplexními informacemi prezentovanými v elektronické podobě a řešit problémy prostřednictvím

informačních technologií v zaměstnání i v každodenním životě. Zjišťováno bylo také, zda jsou schopni zpracovávat informace a řešit úkoly, jež zahrnují číselné nebo matematické prvky a do jaké míry jsou schopni porozumět psanému textu a získávat z něj potřebné informace.

Výzkum umožňuje porovnat dovednosti různých skupin: žen, mužů, minorit, pracujících působících v různých ekonomických oblastech, absolventů různých typů škol a úrovní vzdělávání. Rovněž umožňuje posoudit, do jaké míry jsou oprávněné často zmiňované obavy z poklesu vzdělanosti populace ČR a na co by se měly zaměřit snahy o zlepšování vzdělávacího systému.

Přílohy

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit