Výzkumy a statistiky

Labour force survey

VŠPS je národní verzí největšího výběrového šetření domácností probíhajícího na území EU s názvem Labour force survey (LFS). V rámci šetření jsou dotazováni respondenti starší 15 let a hlavním záměrem je periodické zjišťování informací o stavu a změnách evropského trhu práce. Šetření probíhá čtvrtletně ve všech zapojených zemích a jejich centrálním koordinátorem je Eurostat, v ČR probíhá šetření od roku 1992 a provádí jej ČSÚ.

Od roku 2002 je šetření harmonizováno s metodikou Eurostatu. Zjišťované informace jsou metodologicky sjednoceny, aby bylo možné porovnávat jak stav k určitému datu, tak vývoj časových řad sledovaných znaků. Zjišťují se informace o vývoji míry nezaměstnanosti v jednotlivých členských státech EU, jejich jednotlivých regionech, vývoj zaměstnanosti podle pohlaví, vzdělání nebo typu zaměstnání. Dále se v rámci šetření zjišťují respondentovy sociodemografické údaje, aktuální pracovní zařazení, charakteristiky hlavního zaměstnání, průměrný počet odpracovaných hodin v týdnu, účast na počátečním a dalším vzdělávání, předchozí pracovní zkušenosti, doba nezaměstnanosti a další. Populace v pracovním věku (15+) je dle aktivity v posledním týdnu rozdělena do tří vzájemně se vylučujících skupin, na zaměstnané, nezaměstnané a ekonomicky neaktivní.

Od roku 1999 jsou do dotazníků LFS kromě standardní pevné sady otázek přidávány ještě tzv. "ad hoc moduly". Jedná se o sadu otázek, která se obměňuje každý rok a jejímž tématem je specifická oblast pracovního trhu. V minulosti byli ad hoc moduly zaměřeny například na situaci mladých lidí na trhu práce, celoživotní vzdělávání, zaměstnávání zdravotně postižených lidí, situaci migrantů na trhu práce a další. Tyto ad hoc moduly jsou rovněž pro potřeby komparace metodicky sjednoceny napříč participujícími státy.

Přílohy

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit