Výzkumy a statistiky

Rychlá šetření 2/2008 - dodatečná analýza jen za SŠ

Prezentovaná studie je dodatečnou analýzou druhé vlny projektu Rychlá šetření 2008 (RŠ). V této následné analýze jsou prezentovány údaje o dotazování ředitelů středních škol na téma dalšího vzdělávání a to formou elektronického dotazníku.

Na začátku projektu RŠ byl vytvořen panel 4000 mateřských, základních, speciálních, středních a vyšších škol. Tento panel byl reprezentativní z hlediska zřizovatele a krajského zastoupení. Dodatečná studie středních škol zahrnuje vzorek 745 ředitelů středních škol, který je také reprezentativní dle zřizovatele a krajského zastoupení. Hlavním cílem projektu RŠ bylo využití rychlého sběru dat ze stálého panelu škol za účelem zjišťování aktuálních postřehů a názorů ředitelů škol a prostřednictvím toho posilovat vazbu mezi nimi a MŠMT.

V závěrečné zprávě je možné zjistit kvantitativní informace o tom, zda se SŠ zapojují do aktivit dalšího vzdělávání, zda se dotázaní ředitelé cítí adekvátně informováni o oblasti dalšího vzdělávání, zda škola realizuje další vzdělávání pro dospělou populaci a pokud ano, do jaké míry se tato realizace podílí na využití kapacity školy. Dále se zjišťovalo, jaké formy dalšího vzdělávání škola realizuje, kde získává dospělé klienty nebo na jakých projektech z oblasti dalšího vzdělání se podílí. Tyto informace jsou roztříděné podle jednotlivých krajů a podle zřizovatele.

Přílohy

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit