Výzkumy a statistiky

Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje

Projekt Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje se zabýval vzděláváním dospělých v různých fázích životního cyklu. Projekt probíhal v letech 2004 - 2008 na Ústavu pedagogických věd MU ve spolupráci s Fakultou sociálních studií MU a byl podporován MPSV ČR.

Hlavními cíli projektu bylo zmapovat vzdělávací potřeby dospěle populace ČR v různých fázích životního cyklu, zmapovat možnosti formálního, neformálního a informálního vzdělávání a identifikovat oblasti ve kterých se "vzdělávací nabídka" kryje se "vzdělávací poptávkou". Na základě těchto zjištění chtěli realizátoři výzkumu navrhnout postupy a přístupy a pokusit se je integrovat do rámce politiky státu, zmapovat a zhodnotit situaci v oblasti dalšího vzdělávání v členských státech EU a dále identifikovat možnosti a bariéry pro jednotlivé cílové skupiny obyvatelstva ČR. Nedílnou součástí výzkumu byl i návrh kroků, které by vedly k vyššímu zapojení dospělé populace do programů celoživotního vzdělávání.

Součástí projektu byla prezentace nových poznatků na domácích i zahraničních odborných konferencích a publikace odborných článků. Seznam je možné najít v přílohách. Hlavním souhrnným výstupem projektu je odborná monografie Učíme se po celý život?: O vzdělávání dospělých v České republice.

Přílohy

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit