Výzkumy a statistiky

Vzdělávání dospělých v ČR

Výzkum Vzdělávání dospělých v ČR proběhl na podzim roku 2009 a byl provedený společností Donath-Burson-Marsteller ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD) a společností Factum Invenio. Ve výzkumu byli formou fokusních skupin zjišťovány postoje laické veřejnosti k tématu dalšího vzdělávání (DV) dospělých. Dále bylo formou elektronického dotazníku dotázáno 26 zástupců odborné veřejnosti, konkrétně odborníků z řad akademické obce, státní správy, manažerů pro rozvoj lidských zdrojů, nevládních organizací a společností poskytujících vzdělávání v dospělosti.

V části výzkumu, která se zabývala postoji laické veřejnosti, je možné najít odpovědi na otázky, jaké jsou motivace nebo naopak bariéry pro DV, jaký význam přikládají vzdělávání v dospělosti, jak respondenti vnímají současnou nabídku v této oblasti, jaké jsou podle nich preferované směry DV. Ve výzkumu se také zjišťovalo, jaké skupiny považuje laická veřejnost za ohrožené v oblasti DV, jaké další kroky v oblasti DV považuje za žádoucí nebo jaký vliv měla podle respondentů na oblast DV ekonomická recese. Respondenti byli dotazováni kvalitativní metodou focus groups a byly tedy zjišťovány jejich subjektivní postoje k tématu. Skupiny byly namixované z hlediska pohlaví, věku a vzdělání a v každé skupině byla alespoň jedna žena na mateřské dovolené a jeden nezaměstnaný/á.

Odborníci vybraní AIVD byli požádáni o vyplnění elektronického dotazníku navrženého společností Donath-Burston-Marsteller. Dotazník se skládal ze sedmi otevřených otázek a v závěrečné zprávě je možné najít plné znění odpovědí jednotlivých dotázaných odborníků.

Přílohy

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit