Výzkumy a statistiky

Výzkum k postavení osob 50+ na trhu práce v ČR

Výzkum Alternativy 50+ k postavení starších osob na trhu práce byl zpracován společností SC&C. Výběrový soubor tvořilo 3066 osob ve věku 50-64 let. Zhruba pětina respondentů byla ze 4. vlny mezinárodního výzkumu Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) z roku 2011, zbytek tvořil nadvýběr osob ve věku 50-59 let dotazovaný telefonicky (metodou CATI) v roce 2013, a to na základě regionu, věku, pohlaví a pracovního statusu.

Výzkum adresuje problémy spojené s demografickým stárnutím populace, respektive vnímáním tohoto jevu moderní společností, které jsou platné také pro Českou republiku. Hlavním tématem je tak postavení osob nad 50 let, které patří mezi ty nejvíce znevýhodněné, na trhu práce. Zjišťovány byly například důvody pro odchod do předčasného důchodu, životní styl této věkové skupiny, míra podpory a uznání i finanční ohodnocení za vykonávanou práci a s ním spojená finanční situace celé domácnosti i potenciál flexibilních forem práce pro tuto věkovou skupinu.

Důležitým aspektem výzkumu je zejména možnost meziregionálního srovnávání, respektive srovnávání podmínek v menších a větších obcích a městech. Návaznost na výzkum SHARE umožňuje také komparaci mezinárodních dat a skrze ni zjistit, jak si v této oblasti stojí ČR. Alternativa 50+ se dále zaměřila na genderový aspekt problematiky postavení starších osob na trhu práce, a to s důrazem na projevy věkové diskriminace, se kterou se respondenti setkávají.

Hlavní výsledky najdete v tiskové zprávě a v stručném grafické přehledu. Zprávu z výzkumu pak přináší publikace Výzkum překážek a výzev v oblasti zaměstnávání osob 50+ a pečujících osob ve skupině 50+, kterou si můžete stáhnout na uvedeném odkazu nebo v sekci Příloha níže na stránce.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit