Výzkumy a statistiky

Adult education survey

Výzkum AES proběhl naposledy v roce 2011 a byl proveden statistickým úřadem Evropské unie (Eurostat). Ve výzkumu byli dotazování respondenti ve věku od 25 do 64 let (v ČR 18-69 let) a jeho hlavním cílem bylo zjistit informace o celoživotním učení dospělé populace v posledním roce.

Výběrového šetření se účastnily celé domácnosti všech členských zemí EU, jeho velikou výhodou je tak možnost mezinárodního srovnávání výsledků. První pilotní vlna proběhla v roce 2007 a zapojila se do ní i Česká republika. Další mezinárodní šetření by podle plánu mělo proběhnout v roce 2016. Zatím poslední vlny šetření se v České republice účastnilo 10 190 respondentů z 5 340 domácností.

Výzkum AES je zaměřen na celoživotní učení v jeho různých podobách. Kromě formálního vzdělávání se zabýval také neformálních vzděláváním (kurzy, workshopy, semináři apod.), jazykovým studiem a informálním učením, pro které je zásadní cílené zaměření na získávání poznatků a zlepšování dovedností. Samostatný blok otázek je také věnován přístupu ke vzdělávání a důvodům neúčasti, případným překážkám i důvodům pro participaci. Ve zprávě vydané Českým statistickým úřadem (2013) je možné najít informace o participaci v jednotlivých typech vzdělávacích aktivit. Tyto informace jsou tříděné podle základních sociodemografických údajů a umožňují tak srovnávání různých skupin populace v České republice.

Přílohy

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit