Výzkumy a statistiky

Měření úrovně finanční gramotnosti v roce 2015

Ministerstvo financí provedlo na podzim 2015 měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky. Toto šetření se stalo součástí světového měření společně s dalšími desítkami zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Sběr dat pro Ministerstvo financí uskutečnila společnost ppm factum.

V České republice se výzkumu zúčastnilo 1000 respondentů ve věku 18–79 let. Dotazník byl složen z jednotné části pro všechny zúčastněné země dle metodiky OECD a specifických národních otázek. Výzkumné šetření je pravidelně opakováno s 5 letou periodicitou, aktuální výsledky je tedy možné porovnat s těmi z roku 2010.

Cílem šetření je získat představu o ohrožených cílových skupinách a rezervách v aktuálních tématech finanční gramotnosti. Výsledky šetření jsou také podkladem pro aktuálně plánovanou revizi Národní strategie finančního vzdělávání.

Konkrétní výsledky šetření jsou představovány na portálu Ministerstva financí Proč se finančně vzdělávat? a to v podobě pravidelného seriálu, jehož první díl byl zveřejněn na konci 31.5.2016, poslední, devátý díl zveřejněný 28.7.2016 pak přináší kompletní výsledky.

Na podzim tohoto roku je očekávané vydání souhrnné zprávy OECD, v níž se dozvíme porovnání výsledků České republiky s ostatními zeměmi, které se dotazování účastnily.Zpráva poté bude zveřejněna na portálu „Proč se finančně vzdělávat?“


Zdroj: Proč se finančně vzdělávat, červen 2016

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit