Výzkumy a statistiky

Test vzdělávání a dovednosti online

PIAAC online (označovaný též jako test Vzdělávání a dovednosti online) je elektronická aplikace navazující na mezinárodní výzkum PIAAC zabývající se testováním čtenářské a matematické gramotnosti dospělých a řešením problémů v prostředí informačních technologií. Dosažené výsledky testu jsou porovnávány s národními a mezinárodními výsledky účastníků zemí zapojených do výzkumu PIAAC.

Prostřednictvím testu PIAAC online jsou měřeny kognitivní (vědomostní) a nekognitivní (osobnostní) dovednosti, které jednotlivci potřebují k uplatnění se v moderní společnosti. Tyto dovednosti zahrnují schopnost porozumět tištěným a elektronickým textům a dále je využívat, pracovat s čísly a řešit problémy v prostředí informačních technologií. Ukazuje se, že čtenářská a matematická gramotnost patří mezi základní dovednosti, které jsou nezbytné pro řešení složitějších problémů.

Aby bylo možné porozumět obtížím těch, kteří dosahují velmi slabých výsledků ve čtenářské gramotnosti, umožňuje test měřit i nejzákladnější čtenářské dovednosti. Test dále obsahuje část týkající se nekognitivních (osobnostních) dovedností, díky které získají jednotlivci nebo organizace informace o aplikování dovedností v domácím i pracovním prostředí, stejně jako v oblasti týkající se zdraví a pocitu pohody.

PIAAC online je vhodný pro mládež a dospělé všech věkových kategorií. Testování se mohou zúčastnit studenti nebo absolventi, kteří se hodlají věnovat dalšímu vzdělávání či odborné přípravě, nebo se chystají vstoupit na trh práce. Testování může být využito také dospělými různého věku, kteří si přejí znovu vstoupit do vzdělávacího prostředí, nebo těmi, kteří chtějí prokázat svou pracovní připravenost.

Podrobné informace o testu PIAAC online

Pro přístup do PIAAC online je za standardních podmínek nutné uhradit účastnický poplatek ve výši dle zvolených testovaných oblastí.

Registraci k testování je možno udělat zde.


Zdroj: PIAAC.cz, srpen 2016

Přílohy

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit