Výzkumy a statistiky

Průzkum pracovních podmínek v Evropě

Od svého prvního konání v roce 1990 poskytuje Průzkum pracovních podmínek v Evropě informace s cílem:

  • zhodnotit a kvantifikovat na harmonizovaném základě pracovní podmínky zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných v celé Evropě,
  • analyzovat vztahy mezi různými aspekty pracovních podmínek,
  • určit ohrožené skupiny a oblasti spojené s obavami i s pokrokem,
  • monitorovat trendy stanovením stejnorodých ukazatelů pro tyto oblasti,
  • přispívat k rozvoji evropských politik.

Rozsah dotazníku průzkumu se od první verze značně rozšířil a jeho cílem je poskytnout komplexní obraz každodenního skutečného života mužů a žen v práci. Důležitou oblastí v posledních přezkumech dotazníku bylo zohlednění rovného postavení žen a mužů.

K zahrnutým tématům dnes patří postavení v zaměstnání, délka a organizace pracovní doby, organizace práce, učení a odborná příprava, faktory fyzických a psychosociálních rizik, bezpečnost a ochrana zdraví, účast pracovníků, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, příjmy a finanční jistota i oblast práce a zdraví.

V každé vlně byl náhodný vzorek pracovníků (zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných) dotazován osobně. Po rozšíření EU se rozšířil geografický rozsah průzkumu:

  • První EWCS v letech 1990/1991: průzkum proběhl mezi pracovníky v zemích ES-12.
  • Druhý EWCS v letech 1995/1996: průzkum proběhl mezi pracovníky v zemích EU-15.
  • Třetí EWCS v roce 2000: v první fázi průzkum proběhl v zemích EU-15 a v Norsku, poté ve druhé fázi byl v roce 2001 rozšířen i na 12 „nových“ členských států a v roce 2002 na Turecko.
  • Čtvrtý EWCS v roce 2005: EU-27, Norsko, Chorvatsko, Turecko a Švýcarsko.
  • Práce v terénu pro pátý EWCS probíhaly od ledna do června 2010, kdy bylo v zemích EU-27, Norsku, Chorvatsku, Bývalé jugoslávské republice Makedonii, Turecku, Albánii, Černé Hoře a Kosovu dotazováno téměř 44 000 pracovníků.

Zdroj: Eurofound, září 2016

Přílohy

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit