Tržiště

Upozornění: Platnost příspěvku vypršela

Výzva pro uchazeče o práci externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech OPZ

Řídící orgán OPZ vyzývá uchazeče, kteří mají zájem o výkon funkce externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech OPZ, k registraci v souladu s požadavky uvedenými v Podmínkách náboru hodnotitelů OPZ.

Oblasti nabírající hodnotitele

  • investiční priorita 1.2 (rovnost žen a mužů)
  • investiční proorita 1.3 (adaptabilita pracovní síly)
  • investiční priorita 2.2/specifický cíl 2.2.2

Registrace je otevřena do 12. 2. 2016.

Více informací a podmínky na webových stránkách ESF ČR

Klíčová slova

Kontaktní údaje

Odkaz na zdroj