Tržiště

Upozornění: Platnost příspěvku vypršela

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – ředitele odboru dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-43459/2015-1

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady – ředitele odboru dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v oborech služby

47 – Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy,

10 – Školství, výchova a vzdělávání.

Posuzovány budou žádosti zaslané do 5. 3. 2016.

Více informací a přesné podmínky na webových stránkách MŠMT.


Klíčová slova

Kontaktní údaje

Odkaz na zdroj