Tržiště

Upozornění: Platnost příspěvku vypršela

Oznámení o vyhlášení spojeného výběrového... Oznámení o vyhlášení spojeného výběrového řízení na dvě služební místa ministerského rady v oddělení dalšího vzdělávání odboru dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-47171/2015-3

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje spojené výběrové řízení na dvě služební místa

ministerského rady v oddělení dalšího vzdělávání odboru dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v níže uvedených oborech služby podle nařízení vlády 106/2015 Sb., o oborech státní služby:

10 - Školství, výchova a vzdělávání

Místem výkonu služby je Praha.

Posuzovány budou žádosti zaslané do 7. 3. 2016.

Více informací a přesné podmínky na webových stránkách MŠMT.


Zdroj: MŠMT, únor 2016

Kontaktní údaje

Odkaz na zdroj