Tržiště

Upozornění: Platnost příspěvku vypršela

MŠMT: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady – VEDOUCÍ ODDĚLENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, osobou v pracovním poměru na dobu určitou (zástup za MD/RD)

Náplň práce:

  • odpovídá za koncepční, legislativní a metodickou činnost v oblasti dalšího vzdělávání, rekvalifikací a kariérového poradenství v celoživotní perspektivě;
  • odpovídá za koncepci uznávání výsledků dalšího vzdělávání a implementaci zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky, včetně koordinace autorizujících orgánů;
  • odpovídá za koncepci udělování akreditací rekvalifikačních programů dle § 108 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a náplň vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení;
  • odpovídá za věcný obsah v oblasti dalšího vzdělávání v ESF programech (OP Zaměstnanost, příp. dalších OP).

Pro další informace a požadavky na pozici navštivte webové stránky MŠMT.


Motivační dopis se strukturovaným životopisem (vč. uvedení tel. čísla a e-mailové adresy) zasílejte na adresu zamestnani@msmt.cz nejpozději do 27. 3. 2016.

Kontaktní údaje

Odkaz na zdroj