Tržiště

Upozornění: Platnost příspěvku vypršela

Výzva pro uchazeče o práci externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech OPZ

Řídicí orgán OPZ vyzývá uchazeče, kteří mají zájem o výkon funkce externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech OPZ, k registraci v souladu s požadavky uvedenými v Podmínkách náboru hodnotitelů OPZ.

Oblasti nabírající hodnotitele

  • Investiční priorita 1.1 (přístup k zaměstnání)
  • Investiční priorita 2.1/specifický cíl 2.1.1 (aktivní začleňování)
  • Investiční priorita 2.2/specifický cíl 2.2.1 (zvýšení kvality a udržitelnosti systému služeb)
  • Prioritní osa 3 (sociální inovace a mezinárodní spolupráce)
  • Investiční priorita 4.1 (efektivní veřejná správa)

Registrace je otevřena od 13. 6. 2016 do 4. 7. 2016.

Více informací a podmínky na webových stránkách ESF ČR.


Zdroj: ESF ČR, červen 2016

Klíčová slova

Kontaktní údaje

Odkaz na zdroj