Tržiště

Upozornění: Platnost příspěvku vypršela

Odborný pracovník - Statistik/analytik

Správce

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Odborný pracovník – statistik/ analytik.

Popis pracovní pozice:

  • podílí se na návrhu a realizaci výzkumu v oblasti inkluzivního vzdělávání, pedagogicko-psychologického poradenství, psychologické a speciálně-pedagogické diagnostiky a intervence
  • podílí se přípravě sběru a na analytickém vyhodnocení dat o probíhajících změnách v systému školského poradenství (úpravy postupů podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, srovnatelnost činností školských poradenských zařízení apod.)
  • spolupracuje na vývoji diagnostických a intervenčních metod pro školské poradenství
  • spolupracuje na evaluaci činnosti pracoviště v rámci projektů EU
  • podílí se na přípravě odborných studií, analyzuje data a zpracovává výstupy studií a šetření, podílí se na publikaci výstupů z odborné činnosti
  • kooperuje se zástupci ostatních oddělení a sekcí NÚV, akademickou obcí a odbornou veřejností

U pracovníka se předpokládá působení na 0,7 úvazku v projektu KIPR (výzkum v poradenství, nastavení sběru dat, evaluace efektivity projektu apod.) a na 0,3 úvazku v Oddělení pro diagnostické a intervenční nástroje.

Přihlášku do výběrového řízení včetně požadovaných náležitostí (strukturovaný životopis včetně kontaktních údajů, motivační dopis) zasílejte v elektronické podobě na adresu personalni@nuv.cz, nebo poštou na adresu:

Národní ústav pro vzdělávání

Oddělení personální

Weilova 1271/6

102 00 Praha 10


Kompletní nabídku na najdete zde.Zdroj: NÚV, září 2016

Kontaktní údaje

Odkaz na zdroj