Tržiště

Upozornění: Platnost příspěvku vypršela

Odborný pracovník rekvalifikací, KoP Praha-východ

Správce

Úřad práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa v souladu s § 178 odst. 1 písm. a) a c) z. č. 234/2014 Sb., o státní službě

Odborný pracovník rekvalifikací


Pracoviště:

Krajská pobočka ÚP ČR v Příbrami, Kontaktní pracoviště pro Prahu-východ


Hlavní náplň činnosti:

- Koordinace a zajišťování agendy poradenství pro volbu povolání.

- Provádění sociálně-právních a základních poradenských činností v oblasti zaměstnanosti a

rekvalifikace uchazečů o zaměstnání

- Údržba databázi rekvalifikačních kurzů a jejich účastníků

- Zajištění uzavření dohod o rekvalifikaci, pracovní rehabilitaci a poradenských programech

s uchazeči, zodpovídáte za jejich věcnou a formální správnost.

- Provádění kontroly věcné a formální správnosti faktur za uskutečněné rekvalifikace a

zpracování příkazy k úhradě.

- Sledování dodržování dohod se vzdělávacími středisky i dodržování dohod ze strany UoZ a

ZoZ zařazených do rekvalifikace, do poradenských programů či do pracovní rehabilitace ve

vašem regionu. Ověřování souladu vyfakturovaných nákladů na rekvalifikaci s obsahem

dohod o provedení rekvalifikace.


Podrobné informace o kvalifikačních požadavcích a pracovních podmínkách naleznete zde.


V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete prosím elektronicky motivační dopis s uvedením názvu pozice a pracoviště, doplněný o strukturovaný životopis, nejpozději do 26. února 2017 včetně na e-mailovou adresu aneta.moravcova@py.mpsv.cz.

Kontaktní údaje

Odkaz na zdroj