Tržiště

Upozornění: Platnost příspěvku vypršela

Rada/odborný rada - specialista PR - externí komunikace, EFES, GŘ, ÚP ČR Praha

Rada/odborný rada - specialista PR - externí komunikace, EFES, GŘ, ÚP ČR Praha

Generální ředitelka Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: rada/odborný rada – specialista PR – externí komunikace projektu „Efektivní služby zaměstnanosti“ v Oddělení projektů vnitřních agend Odboru projektová kancelář generálního ředitelství Úřadu práce ČR Praha v oboru služby „Zaměstnanost“, s místem výkonu služby Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 31. srpna 2020 po dobu realizace projektu „Efektivní služby zaměstnanosti“ s reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. září 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě
do 11. platové třídy.

Více informací na: http://portal.mpsv.cz/web/upcr-kariera/?p_p_id=jou...

Klíčová slova

Kontaktní údaje

Odkaz na zdroj