Tržiště

Upozornění: Platnost příspěvku vypršela

Ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu – ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení

Státní tajemník v Ministerstvu práce a sociálních věcí příslušný podle § 10 odst. 1 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje podle § 54 odst. 3 zákona výběrové řízení na služební místo ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení. Obor/y služby: - Sociální pojištění - Lékařská posudková služba - Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Místo výkonu služby: Praha Služební poměr na dobu: neurčitou Předpokládaný den nástupu do služby na tomto služebním místě: 1. listopadu 2017 Platová třída (podle Přílohy č. 1 k zákonu): 15. platová třída Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 27. září 2017, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mpsv.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: sc9aavg).


Více na http://www.mpsv.cz/files/clanky/31206/OZNAMENI_CSS...

Klíčová slova

Kontaktní údaje

Odkaz na zdroj