Tržiště

Rozšířené možnosti

Fond dalšího vzdělávání hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici: ANALYTIK/EVALUÁTOR pro účely realizace projektu „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“

Jsme Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV. Právě hledáme nového kolegu nebo kolegyni na pozici: ANALYTIK/EVALUÁTOR pro účely…

Lektor finanční gramotnosti, občanské gramotnosti a měkkých dovedností Projekt PROKOP – central „Prohlubování kompetencí pro zvyšování zaměstnatelnosti II“

Jsme Fond dalšího vzdělávání, fond, který sdružuje informace, znalosti a odborníky. Pomáháme lidem růst, uplatnit se na trhu práce i ve…

KOORDINÁTOR/KA SPOLUPRÁCE PRO OBLAST PODPORY UČITELŮ ZŠ/MŠ

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na…

ODBORNÍK PRO OBLAST PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Národní ústav pro vzdělávání ( www.nuv.cz ) vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Odborník pro oblast…

PSYCHOLOG / ETOPED - ODBORNÍK PRO OBLAST NÁHRADNÍ VÝCHOVNÉ PÉČE A PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLSTVÍ

Národní ústav pro vzdělávání ( www.nuv.cz ) vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Psycholog/etoped – odborník pro…

MŠMT VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ POZICE ŘEDITELE/ŘEDITELKY NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,…

MINISTERSKÝ RADA V ODDĚLENÍ METODIKY FINANČNÍHO ŘÍZENÍ A ANALÝZ HOSPODAŘENÍ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení metodiky finančního řízení a analýz hospodaření…

Ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu – ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení<…

Odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání, KrP Olomouc

Úřad práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa v souladu s § 178 odst. 1 písm. a) a c) z. č. 234/2014…

Rada/odborný rada - specialista PR - externí komunikace, EFES, GŘ, ÚP ČR Praha

Rada/odborný rada - specialista PR - externí komunikace, EFES, GŘ, ÚP ČR Praha

Generální ředitelka Úřadu práce České…